ZŠ Středokluky

Dokumenty ke stažení

ŽÁDOSTI, FORMULÁŘE

word pdf
Žádost o přestup žáka do jiné školy
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022-2023
Žádost rodičů o uvolnění z předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání
Formulář k vyzvedávání ze školní družiny
Posudek o zdravotní způsobilosti
Přihláška ke stravování

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP 1. část

ŠVP 2. část

ŠVP 3. část

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

Dodatek 4

Dodatek 5

Dodatek 6 od 1.1.2017 změna názvu školy

Dodatek 7 – k ŠVP platný od 1. 9. 2017 – aktualizovaný text RVP ZV

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád od 1.9.2021

 

DOKUMENTY

Minimální preventivní program

Koncepční záměry školy

 

ROZPOČET

Rozpočet 2021

Rozpočet 2020

Střednědobý výhled

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2020 – 2021

 

GDPR

GDPR

Záznamy o činnostech zpracování