Závěr školního roku

publikováno 24. 6. 2021

Abychom příjemně zakončili školní rok, rozhodli jsme se, že uspořádáme výlety. Devítka vyrazila na několikadenní do Adršpašsko-teplických skal. Společně jsme nachodili téměř 60 km, užili i sluníčka, legrace i koupání, 1.stupeň jel do Chomutova, navštívil Okoř i Budeč, 6.,8.třída sportovala v parku Mirákulum a 7.třída zvládla šárecké kopce, a protože se děti s paní učitelkou třídní  nemohly jen tak rozloučit, přespaly ve své třídě do rána.

Předposlední den školy jsme si užili při sportovním dnu, který pro nás pro všechny připravila 9.třída. Zapojili se i hasiči, takže o zábavu bylo postaráno. Díky. Fotky z akcí by se měly objevit v sekci Fotky.

Deváťákům všichni přejeme, ať se jim v životě daří a budeme na ně rádi vzpomínat, fotky z jejich posledního dne jsou také ve Fotografiích.

Ještě na závěr bych chtěla poděkovat paní Mgr. Dagmar Kubíčkové a Olze Tyxové, které odcházejí, za jejich mnohaletou práci s našimi dětmi, obětavost a radost, kterou přinášely.

A úplně na závěr bych se chtěla rozloučit po mnoha letech jako ředitelka školy (jako učitelka zůstávám). Měla jsem štěstí na děti, rodiče, zřizovatele i starosty okolních obcí.

Panu řediteli Molčíkovi ze srdce přeji hodně úspěchů.