Výsledky Zápisu dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

publikováno 22. 4. 2022

V úterý 5. dubna proběhl na ZŠ Středokluky zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023. Zápis se uskutečnil v prostorách tříd prvního stupně v budově Obecního úřadu.

Už dopředu jsme měli avizováno, že by se tento rok mělo k zápisu hlásit více dětí než jiné roky, což se také potvrdilo. V úterý se k zápisu fyzicky dostavilo 39 předškoláků, jedna přihláška byla doručena do datové schránky školy. Rodiče pěti dětí zažádali o odklad školní docházky, jeden zákonný zástupce vzal svou žádost o přijetí zpět.
V tuto chvíli tedy 34 předškoláčků a jejich rodičů čeká na rozhodnutí o přijetí do naší základní školy.

Potěšující zpráva pro všechny je, že škola nemusí nikoho ze zájemců odmítat. Díky velikému úsilí vedení obce se podařilo získat pro potřeby základní školy jednu z budov bývalé střední školy. I proto budeme moci otevřít dvě první třídy po sedmnácti dětech, což je především pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče skvělá zpráva.

 

Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí do prvního ročníku
dle registračních čísel pro školní rok 2022/2023

Z22-A0 Z22-B4 Z22-C9
Z22-A1 Z22-B5 Z22-D0
Z22-A2 Z22-B6 Z22-D1
Z22-A3 Z22-B7 Z22-D2
Z22-A4 Z22-B8 Z22-D3
Z22-A5 Z22-B9 Z22-D4
Z22-A6 Z22-C1 Z22-D5
Z22-A7 Z22-C2 Z22-D6
Z22-A9 Z22-C3 Z22-D7
Z22-B1 Z22-C4 Z22-D9
Z22-B2 Z22-C5
Z22-B3 Z22-C7

 

Informace pro rodiče přijatých dětí: Pokud byste potřebovali originál Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, můžete si jej vyzvednout v kanceláři školy. Z personálních důvodů bude k dispozici až od čtvrtka 28.4.2022.

vedení školy