Výprava na památné místo Budeč

publikováno 23. 9. 2022

Dne 21. a 22. 9. 2022 se vypravily tři třídy prvního stupně na Budeč. Ve středu program Středověk na Budči absolvovala třetí a pátá třída, ve čtvrtek čtvrtá třída.

Hradiště Budeč je spojováno s památkou na knížete Václava a jedenáct století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku. Spolupracovníci Sládečkova muzea v Kladně připravili pro děti úžasný program s dobovými kostýmy, které byly k dispozici i dětem. Oblékly se, opásaly se páskem z provázku a přenesly se do přelomu 9. a 10. století.

Nejprve je paní Ludmila seznámila s postavou svého vnuka sv. Václava, s jeho příkladným životem i krutou smrtí, kterou mu přichystal vlastní bratr Boleslav. Sama také zahynula rukou vraha na rozkaz Drahomíry, matky sv. Václava. Na dobové mapě si žáci zkusili vyhledat, kde se vše tenkrát odehrálo a vyznačili významná místa. Zkusili si uhádnout, jaké oděvy a předměty se v té době používaly, ukázku viděli přímo před sebou na paní Ludmile. Oděv byl ze lnu a z kůže, středověké ponožky se nazývaly ovínky, vdané paní nosily šátek a aby byly vidět náušnice, nosily kroužky za ušima – děti správně uhodly, že se jim říkalo záušnice. Dále viděly sponu na pásek na šaty, brož na sepnutí pláště a zvláštní železný předmět, který vypadal jako kovová část sekyry – hřivnu. S tím si prý lámali hlavu i archeologové, než přišli na to, že tento předmět sloužil jako platidlo.

Od paní Ludmily jsme se odebrali ke knězi jménem Učen, ten nás seznámil s historií písma, vysvětlil, proč jsou v rotundě a ostatních kostelech kazatelny a na závěr pobytu v rotundě si mohli žáci vyzkoušet psaní na voskové tabulky.

Poslední postavou byla paní Doubrava, která zasvětila děti do tajů běžných středověkých povinností žen i mužů. Například mletí obilí na žernovu a prosévání přes síto, postupy výroby látek ze lnu, kopřiv a konopí, využití kůží a kožešin, ukázky středověkého nádobí včetně kovové pánvičky, ukázka středověké sekery jako nástroje i zbraně, ukázka štítu a kopí, luku a šípu, který si mohli všichni sami vyzkoušet.

Lektoři byli příjemně překvapeni znalostmi našich dětí o tomto období dějin a vyslovili na adresu našich dětí pochvalu. To zase potěšilo nás vyučující. Cestou zpátky si děti povídaly o svých zážitcích a měly radost z dárku, který jim věnovala kněžna Ludmila a svojí šikovností si ho opravdu zasloužily.

Iva Farová a Emil Červený

více fotek ve fotogalerii – klikni zde