Vycházka ke koním

publikováno 28. 6. 2022

Ve čtvrtek 9. května 2022 jsme byli s oběma třídami z budovy školy v Kněževsi (3.A a 4.A) na návštěvě u pana Botky. Našel si čas a ukázal  nám klisnu s hříbátkem, které se narodilo letos v březnu. Pan Botka nám o nich pověděl mnoho zajímavého, děti je mohly pohladit a kdo chtěl, směl je i nakrmit. Vycházka se všem moc líbila a cestou tam i zpět jsme pozorovali živočichy a rostliny v okolí. Tento způsob výuky prvouky a přírodovědy žáky velice bavil.
Panu Botkovi i Elišce Botkové bychom prostřednictvím webových stránek školy rádi poděkovali za úžasný zážitek pro děti i pedagogy.

 

 

 

Iva Farová a Emil Červený, třídní učitelé 3.A a 4.A