Volby do Školské rady

publikováno 7. 11. 2022

Vážení rodiče,

jak jste byli informováni na začátku školního roku, proběhnou nyní na podzim, v termínu čtvrtletních třídních schůzek, volby do Školské rady na následující tříleté období. Přináším vám zde několik informací k volbám i seznam kandidátů s krátkými anotacemi. Zároveň bych chtěl  touto cestou moc poděkovat stávajícím a končícím členům Školské rady, paní Liběně Železníkové, paní učitelce Ivě Farové i panu místostarostovi Ladislavu Kuchařovi, za jejich dosavadní spolupráci.

Do Školské rady se budou opět volit tři členové. Jednoho zvolí zastupitelstvo obce, jednoho si mezi sebou zvolí učitelé a jeden vzejde z hlasování vás rodičů. Proto bych vám rád  s předstihem představil nové kandidáty za rodiče, kteří se na tuto pozici přihlásili.

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí

  Jana Čermáková Vzdělání v oblasti zdravotnictví, dlouhodobě pracuje ve farmacii. Má dva syny Matyáše a Tobiase.  Ráda sportuje a zajímá se o historii. Od pěti let žije ve Středoklukách.
  Zuzana Lejsalová Profesí pedagog . Ráda s lidmi sdílí jejich radosti, otázky a zážitky. Fandí škole, která motivuje, podporuje a buduje dobré lidské vztahy založené na respektu, komunikaci a vzájemné úctě. Žije ve Středoklukách.
  Gabriela Zachová Vedoucí oddělení příjmu sklad Pompo. Hrdá mamka dvou slečen.

 

Hlasovací lístky obdržíte v den konání třídních schůzek při vstupu do budovy školy. Zaškrtnete jednoho vybraného kandidáta. Hlasovací lístek vhodíte do připravené hlasovací urny, která bude rovněž u vstupu do budovy. Hlasování proběhne ve všech třech budovách školy, tedy v hlavní budově i v Kubrovce ve Středoklukách i v budově školy v Kněževsi. Zákonní zástupci/zákonný zástupce obdrží tolik hlasovacích lístků, kolik dětí navštěvuje Základní školu. Hlasovací lístek obdržíte vždy v budově, kterou vaše dítě navštěvuje a obdrží je ten zákonný zástupce, který se do školy dostaví první.

Martin Molčík
ředitel školy