VědaFest (dříve Festival vědy)

publikováno 12. 9. 2021

Je zábavná vědecko-technická laboratoř, která probíhá každý rok na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích (na kulaťáku), jedná se o společný projekt ČVUT v Praze, VŠCHT Praha a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

VědaFest letos navštívili žáci 8. a 9. třídy ve středu 8. září 2021 od 9 do 11:30 hodin a někteří žáci nás přemlouvali, aby tam mohli zůstat déle 😊. Dvě a půl hodiny nestačilo k prohlédnutí všech stánků.
VědaFest představil školákům vědu a techniku naživo. Vystavovateli byli např. Univerzita Karlova, mnoho dalších vysokých škol, ústavy Akademie věd ČR, Armáda ČR, ZOO Praha a další instituce. Letošní 9. ročník měl téma „Digitální svět“.
Pro účastníky akce byl na venkovních stanovištích připraven bohatý interaktivní program, kde se populárním způsobem představili přírodovědné, technické i humanitní obory. Nechyběly ukázky vědy a techniky s nevšedními pokusy a experimenty, které si zájemci mohli sami vyzkoušet. Zaujalo nás například pozorování termitů, pohlazení švábů a nebo ochutnávka „červů“ (larev potemníků), zjistili jsme, že pražení a okořenění jsou lahůdka a potravina budoucnosti.
Více informací o VědaFestu najdete na www.vedafest.cz , kde také můžete navštívit stránky ONLINE VědaFestu 2021!
Patron festivalu prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. o akci říká:
„Na festival vědy každoročně přichází tisíce návštěvníků. Mě vždycky dobře naladí, že jsou to většinou studenti a školáci a že mají o vědu a techniku opravdový zájem. Jsem si jist, že se pro mnohé z nich festival stane impulzem aby se vědě sami věnovali“.
Věříme, že pro žáky naší školy byla návštěva VědaFestu také inspirativní.
Pokud byste měli zájem navštívit festival soukromě příští rok, tak akce je určena i pro veřejnost, je otevřeno až do pozdních odpoledních hodin a vstup na veškerý program je zdarma.

Martina Drgová, vyučující chemie a přírodopisu