ZŠ Středokluky

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel naší školy
Informativní stránka spolku

Spolek rodičů ZŠ Středokluky, z.s. je neziskový spolek rodičů a zákonných zástupců žáků navštěvujících Základní školu Středokluky.

Spolek podporuje:

- vzdělávací, společenskou, kulturní a sportovní činnost žáků

- aktivity školy (soutěže, škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlety)

Spolek na výše uvedené aktivity finančně přispívá ze svých prostředků.

Finanční prostředky získává spolek výhradně z členských příspěvků.
Spolek hospodaří pouze s příspěvky rodičů či zákonných zástupců žáků. Do fondu Sdružení rodičů přispívá každý z nich částkou 200 Kč. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze za jednoho z nich.

Členský příspěvek na příslušný školní rok je splatný vždy nejpozději k 31. 12.

Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem.

Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše podporovaných aktivit a též  využíváním materiálních podmínek školy.

Orgány Spolku rodičů jsou Rada rodičů – nejvyšší orgán spolku a Finanční hospodář – statutární orgán spolku.

 

Finanční hospodář: Barbara Kubů

 

Dokumenty ke stažení

Stanovy spolku - klikni zde

Zpráva o hospodaření za školní rok 2020 - 2021 - klikni zde

Zpráva o hospodaření za školní rok 2018 - 2019 - klikni zde