Seznam přijatých a nepřijatých dětí do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021 dle přidělených registračních čísel

publikováno 5. 5. 2020

Přijatí žáci do 1.ročníku školního roku 2020-2021 v ZŠ Středokluky :

Registrační číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
28
30
32
33
34

 

Prosím, aby zákonní zástupci dětí, kteří nenastoupí 1.9.2020 do ZŠ ve Středoklukách tuto skutečnost neprodleně oznámili ředitelství školy (reditelstvi@zsamsstredokluky. cz, 603 876 030).

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá.

 

Nepřijatí žáci do 1. ročníku školního roku 2020 – 2021 v ZŠ Středokluky:

reg.č.:  23, 29

 

Přerušené řízení (vyřizování odkladu):  reg.č. 22, 25, 27, 31,35