Šesťáci vyjeli na adaptační kurz

publikováno 12. 9. 2021

Když se řekne Kácov, každému žákovi 6. třídy se okamžitě vybaví třídenní pobyt na adaptačním kurzu 6. – 8. září 2021. Hlavním cílem kurzu bylo seznámit se s nově příchozími spolužáky, naučit se spolupráci a týmové práci.

Zářijové dny nás obdarovaly nádherným slunným počasím, proto všechny zážitkové aktivity mohly proběhnout venku, a že jich nebylo málo. Hry plné pohybu, tvořivosti, strategie a dokonce i koupání v bazénu žáky velmi bavily.
V pondělí odpoledne jsme se bavili aktivitami na seznámení „AB line“, „Andělská Anděla“ a „Lidské bingo“ v okolí areálu, hra na „Celníky a piráty“ v podvečer řádně propotila nejen žáky, ale i paní učitelku Trnkovou a večer žáci kreslili své erby, které vystihovaly jejich záliby.
V úterý dopoledne proběhl soubor kratších aktivit na rozvoj spolupráce „Korýtka“, „Minové pole“ a „Býčí kruh“, v druhé části dopoledne se uskutečnila opět svižná škola rýmů „Limeriky“. Odpoledne vyplnila běhací aktivita „Scrable“. O večerní zábavu se postaral přednes vlastních limeriků, které se žáci pokusili složit.
Středeční poslední aktivitou adaptačního kurzu byla hra „SMS“, opět uběhaní a unavení účastníci se mohli před odjezdem domů příjemně zchladit v bazénu.
Následoval oběd a hurá domů.
Akce uspořádaná pro nově vznikající kolektiv na druhém stupni ZŠ Středokluky se vysloveně povedla. Během celého adaptačního kurzu panovala příjemná atmosféra. Z hodnocení kurzu vyplynula jednoznačná spokojenost žáků.

Závěrem bychom chtěli také poděkovat panu starostovi Krátkému z Hostouně a společnosti Barcalbus za zajištění komfortní přepravy do Kácova a zpět do Středokluk. Velmi jste nám tím pomohli. Děkujeme.

třídní učitelka 6.třídy Mirka Wildtová

fotky z akce se pokusíme přiložit co nejdříve…