Aktuality

Závěr školního roku

Abychom příjemně zakončili školní rok, rozhodli jsme se, že uspořádáme výlety. Devítka vyrazila na několikadenní do Adršpašsko-teplických skal. Společně jsme nachodili téměř 60 km, užili i sluníčka, legrace i koupání, 1.stupeň jel do Chomutova, navštívil Okoř i Budeč, 6.,8.třída sportovala v parku Mirákulum a 7.třída zvládla šárecké kopce, a…

Od 8.6. výrazná změna:

  — Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest  s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující : o Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou…

Plán červen 2021

9.6.    průvodci Prahou 9.tř. 16.6.   pedagogická rada 17.6.   fotograf: 40 Kč celková fotografie, 30 Kč skupinky (dle nového nařízení MZdČR lze se fotit bez ochrany dýchacích cest) 24.6.  sportovní den 25.6.  vydávání vysvědčení (28. – 30.6. je po dohodě se zřizovatelem vyhlášeno avízované ředitelské volno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17.KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, od 17.5. 2021 je  Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky za následujících podmínek: PREZENČNÍ VÝUKA na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, přítomnost žáků 2. stupně bez rotace 3.,4. TŘÍDA – denně v budově školy v Kněževsi (stále bez zpěvu v HV a…

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vzejde v platnost dne 26.4.2021, bylo stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že:   nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 předloží před konáním zkoušky potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu…

Zápis do 1.třídy - připomínka

  Osobní podání v ředitelně školy – Školská 82, Středokluky , ve dnech: 13.4., 14.4.2021 od 7 – 8 hod., od 12 – 15 hod. respirátor a vlastní propisovačka – nutné – pouze zákonný zástupce bez dítěte Potřebné vyplnit a doložit (osobně): žádost o přijetí (viz Pro rodiče, Dokumenty ke stažení) nebo žádost o odklad (+potřebné dokumenty) kopii či sken rodného…