Aktuality

Informace pro žáky a rodiče od 12.4.2021

Vážení rodiče, Od 12.4. 2021 je nám Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek: Školní výuka bude rotační – 1. týden prezenčně ve škole, 2. týden distančně 2.stupeň pokračuje v distanční výuce  ☹ 12.4.2021 nastupují: 1. třída (ve své kmenové třídě), 3.třída…

Zápis dětí do 1.třídy

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o. vyhlašuje zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti odkladem Zápis dětí se bude konat v průběhu měsíce dubna bez přítomnosti dětí. Vyplněnou přihlášku lze do školy doručit následujícími způsoby:   –  svou soukromou datovou schránkou do datové schránky školy (ID…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Časový harmonogram přijímacího řízení dle MŠMT

HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 březen do 19. 3. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma. Do 19. 3.  ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení. duben do…

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5….