Aktuality

Opět jezdíme do divadla - Klub mladého diváka 2021-2022

V letošním školním roce jsme se opět rozhodli, že budeme v rámci Klubu mladého diváka jezdit do Městského divadla Kladno. Do KMD se přihlásilo celkem 17 žáků s pedagogickým doprovodem E. Kuchařové a M. Lepičové. Doprava do divadla je zdarma a zajišťuje ji samo divadlo za finanční podpory Středočeského…

Cesta do pravěku

Ve středu 6. 10. 2021 navštívila 3. a 4. třída divadlo Lampion v Kladně. Inscenace vycházela ze stejnojmenného filmu režiséra Karla Zemana o životě na Zemi před miliony let. Umělecky vytvořeným loutkám pravěkých živočichů vdechla život čtveřice výborných herců. Vše ozvučila podmanivá hudba a děti byly přímo vtaženy do děje….

NAŠE školní jídelna

Včera mi do pošty dorazil vzkaz, který mne velice potěšil a který mi mluví z duše. A proto jsem se rozhodl se s vámi o něj podělit. Myslím však, že největší radost z něj budou mít naše paní kuchařky. Dobrý den, chtěli bychom touto cestou pochválit celý personál…

Doplňující informace ohledně distanční výuky

Milí žáci, vážení rodiče, jak jsme se obávali, nastala situace, kdy KHS poslala do karantény i zbylé tři třídy prvního stupně. Karanténa je nařízena pro všechny žáky druhé třídy a pro prvňáčky a třeťáky, kteří navštěvují školní družinu. Proto i výuka v těchto ročnících přechází na distanční formu.  Jelikož hygiena neposlala…

Přechod na distanční výuku pro žáky 5. až 9. ročníku

Milí žáci, Vážení rodiče, Informujeme vás, že škola, respektive výuka všech žáků 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku se v období od pondělí 20.9. do pátku 1.10.2021 bude realizovat distanční formou. Důvodem pro toto opatření je potvrzený výskyt onemocněni Covid-19 u jednoho pedagoga školy a zároveň u dvou žáků školy. V…

Šesťáci vyjeli na adaptační kurz

Když se řekne Kácov, každému žákovi 6. třídy se okamžitě vybaví třídenní pobyt na adaptačním kurzu 6. – 8. září 2021. Hlavním cílem kurzu bylo seznámit se s nově příchozími spolužáky, naučit se spolupráci a týmové práci. Zářijové dny nás obdarovaly nádherným slunným počasím, proto všechny zážitkové aktivity mohly proběhnout…

Informativní třídní schůzky

Vážení rodiče, chtěli bychom vás pozvat na informativní třídní schůzky. Ty proběhnou tentokrát prezenčně v kmenových třídách vašich dětí ve středu 15. září od 17 hodin. Budete mít možnost seznámit se s jednotlivými učiteli a dozvíte se důležité informace o průběhu školního roku. Jelikož nechceme nic pokoušet, žádáme vás,…

Informační systém Bakaláři

Vážení rodiče, žáci, chtěli bychom vás informovat, že v průběhu září nebyl informační systém Bakaláři plně funkční. Jak jste již možná zjistili, nešlo ve webové aplikaci zasílat zprávy – přes modul Komens, nebo jen omezeně.  Jednalo se o systémovou chybu na straně dodavatele softwaru a na jejím odstranění intenzivně…

Pozdrav žákům a rodičům

Vážení rodiče, milí žáci,  přeji Vám za celý učitelský sbor šťastné vykročení do nového školního roku, hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů. Ať se nám společně daří přicházet věcem na kloub a ať žádná překážka není tak veliká, abychom ji společně nepřekonali. S pozdravem…