Reprezentační prostory Pražského hradu

publikováno 10. 5. 2019

Ve čtvrtek 9.5. se žáci 6. a 7. a v pátek 10.5.2019 8.,9.ročníku vypravili v rámci Dnu otevřených dveří do reprezentačních prostor Pražského hradu. Děti si se zájmem prohlédly prostory Hradu, které jsou pro veřejnost běžně nepřístupné – Španělský sál, Rothmayerův sál, kde jsme mohli vidět např. Řády Bílého lva, státní pečeť České republiky, slavnostní výtisk Ústavy Československé republiky z roku 1920, Trůnní sál, překrásnou květinovou výzdobu, tapisérie, obrazy a další. Akce se velmi zdařila.