ZŠ Středokluky

Pro žáky

Kroužky od 1. 10. 2018

název den hodina vyučující určeno
sportovní pondělí 13,45 - 14,25 I. Houbová

I. Farová

1. st.
kreativní úterý 14,00 - 15,00 M. Wildtová 5. - 9. tř.
anglický úterý 12,00 - 12,45 School Tour 1., 2. tř.
stolní tenis úterý 12,45 – 14,00 K. Musch 4., 5. tř.
německý jazyk středa 13,30 – 14,10 M. Lepičová 7. - 9. tř.
počítače čtvrtek 14,00 – 15,00 M. Libecajt školní družina

 

Hasiči zvou děti: každé pondělí v 16 hod.