Přijaté děti do 1.třídy pro škol. rok 2021 - 2022 dle registračních čísel

publikováno 3. 5. 2021

Přijatí žáci do 1.ročníku školního roku 2021-2022 v ZŠ Středokluky :

Registrační číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29

 

 

Prosím, aby zákonní zástupce dětí, které NENASTOUPÍ 1.9.2021 do ZŠ ve Středoklukách, tuto skutečnost neprodleně oznámili ředitelství školy (reditelstvi@zsamsstredokluky. cz, 603 876 030).

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá.

 

Povolený odklad do 1. ročníku školního roku v ZŠ Středokluky:

reg.č.:  13, 26 ,27, 28

 

 

Mgr. Ivana Bádalová – ředitelka školy