Planeta Země 3000 : Kolumbie - ráj slasti a neřesti

publikováno 6. 2. 2020

Ve středu 5. února se žáci 7. a 8. ročníku vydali do Kladna do kina Hutník na Sítnou. Zúčastnili se pravidelné projekce zeměpisného pořadu v rámci projektu Planeta Země 3000 s názvem Kolumbie – ráj slasti a neřesti.
Tento populárně-naučný vzdělávací projekt seznámil žáky poutavou formou s přírodními krásami země. Dále přiblížil podvodní bohatství, přípravu kolumbijské kávy, život domorodého kmene a ukázal další zajímavosti země formou multimediální projekce. V programu byly využity fotografie, videosekvence, názorné mapy, animace a didaktické nákresy. Pořad byl vhodně doplněn komentovaným výkladem průvodců a hudbou.
Zeměpisný program přiblížil žákům aktuální problémy světa a zdůraznil nutnost ochrany životního prostředí v globálním měřítku.
Jako bonus žáci obdrželi magazín Koktejl a výukové materiály.