PF 2022

publikováno 31. 12. 2021

Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,

na prahu nového roku bychom vám všem chtěli popřát hlavně dobré zdraví, kterého je obzvláště v dnešní době opravdu potřeba, po celý následující rok hodně osobní rodinné pohody, ale také něco i té školní či pracovní, a také dostatek sil na zdolávání běžných ale i těch mimořádných událostí, se kterými se v příštím roce potkáte.

Přejeme vám dobrý rok 2022!

zaměstnanci školy