Projektový den 2.stupeň

Ve čtvrtek 12.9.2019 se ve škole konal projektový den s názvem Bavíme se spolu. Velmi pestrý a povedený program pro všechny žáky 2.stupně připravili deváťáci. Na jednotlivých stanovištích děti plnily zábavné úkoly na téma zadaných filmů, na závěr prezentovaly připravené scénky. Hlavním cílem dne bylo zapojit do činnosti jednotlivých týmů…

Festival vědy

Dne 4.9.2019 žáci 8. a 9. třídy navštívili Festival vědy na Vítězném náměstí v Praze. Zábavná vědecko-technická prezentace přírodních věd byla tentokrát zaměřena na vědu v profesích. Žáci se tak mohli seznámit se známými i méně známými profesemi, což jim pak může usnadnit volbu budoucího povolání.

Kroužky od 30.9.2019

název den hodina vyučující určeno poznámka sportovní pondělí 13,45 – 14,25 I.Houbová I.Farová 1.st. min.200 Kč platba sokolovny, podle počtu přihlášených dětí něm.jazyk středa 13,30 – 14,15 M.Lepičová 7.-9.tř. v hlavní budově školy (Školská) kreativní,keramický čtvrtek 13,45 – 15,15 M.Wildtová 3.-9.tř. 500 Kč pomůcky+vypalování hlavní budova anglický pondělí 11,30 -…

Informace pro rodiče pro školní rok 2019 – 2020:

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová) 2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.M.Libecajt) 3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová) 4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený) 5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.K.Musch) 6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.Dagmar Kubíčková) 7.třída: hlavní budova…

ZOO Chomutov - 1.,2.,4.,5.třída

Dne 12. 9. 2019 jsme navštívili ZOO v Chomutově. Nejedná se o klasickou zoologickou zahradu v pravém slova smyslu, ale o rozlehlý lesopark.  Zvířátka i okolní krajinu jsme pozorovali z proskleného ZOOvláčku Amálka: vykukoval na nás čáp, opodál si hráli tuleni, pandy červené a nechyběl ani medvěd. Lákadlem pro děti byla i…

Projektový den 2.stupeň

Ve čtvrtek 12.9.2019 se ve škole konal projektový den s názvem Bavíme se spolu. Velmi pestrý a povedený program pro všechny žáky 2.stupně připravili deváťáci. Na jednotlivých stanovištích děti plnily zábavné úkoly na téma zadaných filmů, na závěr prezentovaly připravené scénky. Hlavním cílem dne bylo zapojit do činnosti jednotlivých týmů…

Festival vědy

Dne 4.9.2019 žáci 8. a 9. třídy navštívili Festival vědy na Vítězném náměstí v Praze. Zábavná vědecko-technická prezentace přírodních věd byla tentokrát zaměřena na vědu v profesích. Žáci se tak mohli seznámit se známými i méně známými profesemi, což jim pak může usnadnit volbu budoucího povolání.

Kroužky od 30.9.2019

název den hodina vyučující určeno poznámka sportovní pondělí 13,45 – 14,25 I.Houbová I.Farová 1.st. min.200 Kč platba sokolovny, podle počtu přihlášených dětí něm.jazyk středa 13,30 – 14,15 M.Lepičová 7.-9.tř. v hlavní budově školy (Školská) kreativní,keramický čtvrtek 13,45 – 15,15 M.Wildtová 3.-9.tř. 500 Kč pomůcky+vypalování hlavní budova anglický pondělí 11,30 -…

1.školní den

Vítáme všechny děti zpět do lavic, ať se nám školní rok povede

Informace pro rodiče pro školní rok 2019 – 2020:

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová) 2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.M.Libecajt) 3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová) 4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený) 5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.K.Musch) 6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.Dagmar Kubíčková) 7.třída: hlavní budova…