ZŠ Středokluky

Zaměstnanci

Pedagog Třídnictví Předmět na I. stupni Předmět na II. stupni
Mgr. Bádalová Ivana - - anglický jazyk
Mgr. Kubíčková Dagmar 6. třída - přírodopis, tělesná výchova, chemie
Bc. Lepičová Martina 9. třída - zeměpis, německý jazyk, občanská výchova, rodinná výchova
Mgr. Wildtová Miroslava 8. třída - pracovní vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, český jazyk,AJ
Ing. Kuchařová Eva 7. třída - matematika, fyzika, přírodopis, chemie
Bc. Horák Ladislav 5. třída - -
Mgr.  Farová Iva 4. třída anglický jazyk -
Mgr.  Červený Emil 3. třída hudební výchova -
Mgr. Libecajt Martin 2. třída tělesná výchova informatika
Houbová Irena 1. třída výtvarná výchova -
Mgr. Trnková Kateřina - - český jazyk, dějepis, rodinná výchova
PaedDr. Sedlmayerová Milena - -  dějepis

Mgr.et Ing. Fröhde Barbora                      -                      anglický jazyk

Email:

Tel:

Mgr. Bádalová Ivana

reditelstvi@zsamsstredokluky.cz  603 876 030

Mgr. Kubíčková Dagmar 

reditelstvi@zsamsstredokluky.cz 233 900 786

Bc. Lepičová Martina 

martinalepicova@seznam.cz 233 900 786

Mgr. Wildtová Miroslava 

mirwilmw@gmail.com 776 725 526

Ing. Kuchařová Eva 

eva.kucharova83@gmail.com 739 419 454

Bc. Horák Ladislav

horakladislav320@seznam.cz 776 585 585

Mgr.  Farová Iva

zsknezeves@seznam.cz 220 950 283

Mgr.  Červený Emil

emil.cerveny@seznam.cz 220 950 283

Mgr. Libecajt Martin 

martinlibecajt@seznam.cz

  604 107 015

Houbová Irena

houbovairena@seznam.cz 731 415 642

Mgr. Kateřina Trnková

kacatrnkova@gmail.com 233 900 786

Šináglová Michaela

 - 734 839 486

732 440 832

Tyxová Olga

 - 734 839 486

 

Mgr. Bádalová Ivana ředitelka školy
Bc. Lepičová Martina třídní učitelka IX třídy
Mgr. Wildtová Miroslava třídní učitelka VIII. třídy
Ing. Kuchařová Eva třídní učitelka VII. třídy
Mgr. Kubíčková Dagmar třídní učitelka VI. třídy

výchovný poradce

zástupce ŘŠ

Mgr. Horák Ladislav třídní učitel V. třídy
Mgr. Červený Emil třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Farová Iva třídní učitelka III. třídy
Mgr. Libecajt Martin třídní učitel II. třídy
Houbová Irena třídní učitelka I. třídy
Mgr. Kateřina Trnková učitelka
PaedDr. Sedlmayerová Milena učitelka
Mgr. et Ing. Fröhde Barbora učitelka
Šináglová Michaela vychovatelka ve školní družině
Tyxová Olga vychovatelka ve školní družině

Brůha Petr
 Hrabánková Hana
Kolaříková Jitka
 Libecajtová Květa