Mimořádné opatření MZČR – koronavirus

publikováno 6. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6. 3. 2020 mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie.

Žádáme všechny rodiče dětí, na které se nyní karanténa nevztahuje, aby své děti v případě

jejich zdravotních – byť i mírných – obtíží neposílali do školy.

Děkujeme za spolupráci, zodpovědné a ohleduplné jednání.