Informace pro žáky a rodiče od 12.4.2021

publikováno 7. 4. 2021

Vážení rodiče,

Od 12.4. 2021 je nám Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude rotační – 1. týden prezenčně ve škole, 2. týden distančně

2.stupeň pokračuje v distanční výuce  ☹

12.4.2021 nastupují: 1. třída (ve své kmenové třídě), 3.třída (ve své kmenové třídě), 5.třída (ve své kmenové třídě)

 • 2., 4. třída mají distanční výuku

19.4. 2021 nastupují: 2.třída (ve své kmenové třídě), 4.třída (ve své kmenové třídě)

 • 1., 3., 5. třída mají distanční výuku
 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem
 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, látkové roušky nejsou přípustné. Respirátory nejsou povinné.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

probíhá pro přihlášené denně od konce vyučování do 16 hodin

 

OBĚDY

 • V případě, že žák bude v prezenční výuce, obědy bude mít přihlášené automaticky.
 • Pro žáky na distanční výuce platí pravidlo, že si musí obědy  opět přihlásit. Na základě informace ředitelství SIŠ nelze oběd od 12.4.2021 vydávat žákům do jídlonosičů. Žák si musí sníst oběd ve školní jídelně, a to od 13 hodin.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ (LEPU TESTY)

V týdnu od 12.4.2021 testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek:

 v tělocvičně školy pro žáky 1.třídy od 7,45 hod. (za asistence zákonného zástupce),

 žáci 5.třídy se budou testovat v budově školy nad OÚ,

žáci 3.třídy se budou testovat v sokolovnš v Kněževsi (za asistence zákonného zástupce)

V týdnu od 19.4.2021 testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek :

žáci 2.třídy se budou testovat v sokolovně ve Středoklukách (za asistence zákonného zástupce)

žáci 4.třídy se budou testovat v sokolovně v Kněževsi

 

 • Po příchodu do tělocvičny či budovy školy si žák vydezinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test
 • Podle návodu provede testování
 • Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu
 • Pokud bude pozitivní žák v pondělí, odchází do karantény sám, pokud ve čtvrtek, musí odejít celá třída
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy
 • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu
 • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Další informace rodiče obdrží u svého třídního učitele. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

 

Odkaz: v levé liště si najděte Vše o testování ve školách (Covid 19), zde je i videonávod na testování