Informace pro rodiče žáků 1.stupně s nástupem do školy od 25.5.2020

publikováno 4. 5. 2020

Dle Metodiky k otevírání škol – oficiální materiál MŠMT (3.5.2020) je možná osobní přítomnost dětí  ve školních skupinách pro žáky 1. – 5.ročníku. Žádáme rodiče k písemnému vyjádření, zda dítě do školy nastoupí  – vyplněním dotazníku , který zasíláme e – mailem.