Informace pro rodiče pro školní rok 2021 – 2022:

publikováno 29. 6. 2021

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka Irena.Houbová)

2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.Martin Libecajt)

3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová)

4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený)

5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.Ladislav Horák)

6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.Miroslava Wildtová)

7.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Martina Lepičová)

8.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.Ivana Bádalová)

9.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Ing.Eva Kuchařová)

Dne 1.9.2021 se všichni  sejdeme na 1. vyučovací hodinu ve Středoklukách – 1.,2. a 5,.tř. nad obecním úřadem, 3.tř. ve školní družině a 4.,6.- 9.tř. v hlavní budově.

Vyučování trvá od 8,00 h. – 8,45 hod.

Školní družina a školní jídelna bude fungovat od 2.9.2021. Školní družina je od 11,35 – 17 hod.

Žáci 1.třídy – 1.9. 8,00 – 8,45 hod, od 2.9. 8,00 – 11,35 hod., třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy je 2.9. od 16,30 hod.

Od 2.9.  bude 3.,4.třída v budově v Kněževsi  – začátek vyučování v Kněževsi (3.,4.tř.):  začíná v 8,00 a končí ve 12,25 hod.(návaznost na autobus). Od 6.9. podle rozvrhu.

Žáci ostatních ročníků dle rozvrhu bez odpoledního vyučování do 3.9.2021