Informace pro rodiče pro školní rok 2021 – 2022:

publikováno 25. 8. 2021

Nástup 1.9.2021

1. tř. nad OÚ 8:00 h. – 8:45 hod, třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy je 2.9. od 16,30 hod.

2. a 5. tř. nad OÚ 8:00 h. – 9:40 hod

3., 4. tř. budova Kněževes 8:00 h. – 9:30 hod

6.- 9.tř. hlavní budova 8:00 h. – 9:40 hod

Vyučování od 2. 9.2021

Začátek vyučování pro obě budovy ve Středoklukách bude vždy od 7:50 (platí i pro 3.tř. ve středu a 4.tř. v úterý).
Začátek vyučování pro budovu v Kněževsi bude od 8:00.
Konec výuky dle rozvrhu.

Školní družina

Školní družina bude fungovat od 1.9.2021 do 3.9. 2021 pro všechny zájemce z 1., 2. a 3. třídy. Po skončení vyučování si žáky převezmou vychovatelky ŠD. Ze ŠD si v tyto dny vyzvednou děti osobně rodiče.
Od pondělí 6.9. 2021 již pouze pro přihlášené žáky do ŠD (ŠD bude nabídnuta všem žákům 1. a 2. třídy a doplněna žáky 3. třídy). Provozní doba školní družiny je od 11:35 – 17:00 hod.

Školní jídelna

Školní jídelna bude fungovat od 1.9.2021. Tento den bude výdej obědů od 10:30 do 12:00.
Na první tři dny zjistí zájem o oběd třídní učitel.
Od pondělí 6.9. 2021 budou obědy vydávány na základě objednávky v elektronickém objednacím systému školy. Přístupové údaje obdrží žáci první školní den.

Třídní učitelé

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka Irena Houbová)

2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr. Martin Libecajt)

3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr. Iva Farová)

4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr. Emil Červený)

5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc. Ladislav Horák)

6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr. Miroslava Wildtová)

7.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc. Martina Lepičová)

8.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr. Ivana Bádalová)

9.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr. Kateřina Trnková)