Informace pro rodiče pro školní rok 2020 – 2021:

publikováno 22. 6. 2020

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová)

2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.M.Libecajt)

3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený)

4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová)

5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.Ladislav Horák)

6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Martina Lepičová)

7.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr. Dagmar Kubíčková)

8.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Ing.Eva Kuchařová)

9.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.Miroslava Wildtová)

 

Dne 1.9.2020 se všichni  sejdeme na 1. vyučovací hodinu ve Středoklukách – 1.,2. a 5,.tř. nad OÚ, 4.tř. ve ŠD a 3.,6.- 9.tř. v hlavní budově. Vyučování je v 7,45 h. – 8,30 hod.

Školní družina a školní jídelna bude fungovat od 2.9.2020.

Žáci 1.třídy – 1.9. 7,45 – 8,30, od 2.9. 7,45 – 11,20 hod., třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy je 3.9. od 16,30 hod.

Od 2.9. do 4.9. bude 3.,4.třída v budově v Kněževsi  – začátek vyučování v Kněževsi (3.,4.tř.):  začíná v 7,50hod. a končí ve 12,30 hod.(návaznost na autobus). Od 7.9. podle rozvrhu.

Žáci ostatních ročníků dle rozvrhu bez odpoledního vyučování do 4.9., od 7.9. i s odpoledním vyučováním dle rozvrhu.

Plavání 1.,2.tř. : 9.9.2020 – 2.12.2020 (Prosíme rodiče, jejichž dítě nemá Posudek o zdravotní způsobilosti  povrzený lékařem- je platný 2 roky, aby ho nechali pediatrem potvrdit již během prázdnin. Je ke stažení – Dokumenty ke stažení – Posudek o zdravotní způsobilosti – vzhledem k termínu plaveckého výcviku).