Informace pro rodiče pro školní rok 2019 – 2020:

publikováno 27. 8. 2019

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová)

2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.M.Libecajt)

3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová)

4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený)

5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.K.Musch)

6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.Dagmar Kubíčková)

7.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Ing.Eva Kuchařová)

8.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Miroslava Wildtová)

9.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Martina Lepičová)

Dne 2.9.2019 se  všichni sejdeme na 1. vyučovací hodinu ve Středoklukách (do 8,30 hod.) – 1.,2. a 5,.tř. nad OÚ, 3.tř. ve ŠD4.,6.- 9.tř. v hlavní budově. Začátek vyučování je v 7,45 h.

Školní družina a školní jídelna bude fungovat od 3.9.

Žáci 1.třídy – 2.9. 7,45 – 8,30, od 3.9. 7,45 – 11,20 hod., třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy je 4.9. od 16,30 hod.

Od 3.9. do 6.9. bude 3.,4.třída v budově v Kněževsi – pozor, vzhledem ke změně jízdního řádu jsme přistoupili k jinému začátku vyučování: vyučování v Kněževsi (3.,4.tř.) začíná v 7,50hod. a končí ve 12,30 hod.(návaznost na autobus). Od 9.9. podle rozvrhu.

Žáci ostatních ročníků dle rozvrhu bez odpoledního vyučování do 6.9., od 9.9. i s odpoledním vyučováním.

 

 

.