Informace pro rodiče a žáky 2.stupně (výuka od 5.10.2020)

publikováno 1. 10. 2020

Žáků 2.stupně se uvedené opatření dotkne jen okrajově ve výuce Hv a Tv. Tyto hodiny budeme vyučovat náhradním způsobem:

Hv – výhradně bez zpěvu
Tv – nařízení zakazuje sportovní činnost vnitřní i venkovní, povoleny jsou pouze venkovní aktivity – vycházky.

Výuka kroužků bude zatím zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologických opatření.
Tato informace vychází z dosud známých skutečností, může se aktuálně měnit podle nařízení hygienické stanice a MŠMT.