Informace pro rodiče a žáky 1.stupně od 5.10.2020

publikováno 1. 10. 2020

Žáků 1.stupně se uvedené opatření dotkne jen okrajově ve výuce Hv .

Hv – výhradně bez zpěvu
Tv, plavání – beze změny

Výuka kroužků bude zatím zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologických opatření.
Tato informace vychází z dosud známých skutečností, může se aktuálně měnit podle nařízení hygienické stanice a MŠMT.