ZŠ Středokluky

Informace pro rodiče

  • Vnitřní řád ŠD a ŠVP je umístěn na internetových stránkách školy, u ředitelky školy a vedoucí vychovatelky.

 

  • Děti mají mít vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku. Doporučujeme vše podepsat.

 

  • Svačinu a pití si děti nosí z domova.

 

  • Dítě si můžete vyzvednout do 14,00 hod. a následně až v 15,00 hod. z důvodu organizace činnosti ŠD.