INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17.KVĚTNA 2021

publikováno 13. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 17.5. 2021 je  Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky za následujících podmínek:

PREZENČNÍ VÝUKA

  • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace,
  • přítomnost žáků 2. stupně bez rotace
  • 3.,4. TŘÍDA – denně v budově školy v Kněževsi (stále bez zpěvu v HV a TV v tělocvičně)

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ – 1.,2.STUPEŇ – 1x týdně v pondělí (1.třída sokolovna, 2.,5. třída v kmenové třídě, 3.,4.třída v sokolovně v Kněževsi), při nepřítomnosti, hned 1.den po návratu do školy

  • Po příchodu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce, posadí se  a obdrží test
  • Podle návodu provede testování
  • Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu
  • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS
  • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola nemusí zajišťovat online výuku.

OBĚDY

obědy budou mít žáci přihlášené automaticky. Pokud žák nejde na oběd, prosím, nezapomeňte odhlásit u vedoucí ŠJ !!!

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školní družině se ruší povinnost homogenních skupin, žáci z různých tříd mohou být pohromadě, od 17.5. prodlužujeme do 16,30 hod.

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst !!!