INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

publikováno 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 3.5. 2021 je  Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 2. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude rotační – 1. týden prezenčně ve škole, 2. týden distančně

1.stupeň pokračuje podle stávajících pravidel s tím, že od 3.5.budou děti testovány pouze v pondělí (1xtýdně) – 3.5. nastupuje 2.,4.třída

3.5.2021 nastupují: 6. třída, 7.třída

 • 8., 9. třída mají distanční výuku

10.5.2021 nastupují: 8.třída , 9.třída

 • 6.,7. třída mají distanční výuku

 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem

 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, látkové roušky nejsou přípustné. Respirátory nejsou povinné.

OBĚDY

 • V případě, že žák bude v prezenční výuce, obědy bude mít přihlášené automaticky. Pokud žák nejde na oběd, prosím, nezapomeňte odhlásit u vedoucí ŠJ

 • Pro žáky na distanční výuce platí pravidlo, že si musí obědy  opět přihlásit. Na základě informace ředitelství SIŠ nelze oběd od 12.4.2021 vydávat žákům do jídlonosičů. Žák si musí sníst oběd ve školní jídelně, a to od 13 hodin.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ – 2.STUPEŇ

V týdnu od 3.5.2021 testování žáků 2.stupně bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek:

 

 • Po příchodu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce, posadí se  a obdrží test

 • Podle návodu provede testování

 • Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu

 • Pokud bude pozitivní žák v pondělí, odchází do karantény sám, pokud ve čtvrtek, musí odejít celá třída

 • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS

 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola nemusí zajišťovat online výuku.

 • 1.stupeň – beze změn,  testování bude prováděno pouze v pondělí.

A ještě jedna novinka na závěr:

ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských
zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech),
stejné už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji

Další informace rodiče obdrží u svého třídního učitele. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.