HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

publikováno 1. 6. 2020

V souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne závěrečné hodnocení na základě těchto podkladů:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. Základní principy hodnocení žáků:
 • hodnocení žáků s přihlédnutím k dlouhodobé znalosti jejich výsledků ve škole,
 • hodnocení snahy žáků vzhledem k jejich technickým možnostem (aktivní zapojení, samostatná práce a samostudium a její výsledky, odevzdávání úkolů, sebehodnocení žáka, komunikace s učitelem apod.),
 • přihlédnutí k rodinné situaci, respektování individuálních podmínek na domácím vzdělávání (mapování situace, vzájemná informovanost učitelů, spolupráce s třídním učitelem),
 • klasifikace na vysvědčení nebude horší než v prvním pololetí (ve výjimečných případech zhoršení maximálně o jeden stupeň, a to v případě opravdu velkého nezájmu o spolupráci s vyučujícím),
 • žák nebude na konci druhého pololetí hodnocen stupněm „5 –nedostatečný“ a nebude ze žádného předmětu „nehodnocen“,
 • do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách,
 • termín uzavření známek za druhé pololetí je 16. června 2020