Doplňující informace ohledně distanční výuky

publikováno 27. 9. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

jak jsme se obávali, nastala situace, kdy KHS poslala do karantény i zbylé tři třídy prvního stupně. Karanténa je nařízena pro všechny žáky druhé třídy a pro prvňáčky a třeťáky, kteří navštěvují školní družinu. Proto i výuka v těchto ročnících přechází na distanční formu. 
Jelikož hygiena neposlala do karantény všechny děti, škola zůstává formálně v provozu a není oficiálně uzavřena. Rodiče dětí, na které se karanténa nevztahuje a nemohou tak žádat o OČR, by mohli poslat své děti do školy. Z naší strany to nevylučujeme, ale zároveň nedoporučujeme. Výuka bude probíhat distanční formou, a pokud by byly děti ve škole přítomny, vytvoří skupinu, pravděpodobně pod dohledem paní vychovatelky ŠD, a budou se, stejně jako ostatní děti, připojovat k výuce přes PC. Pokud by se tato varianta týkala právě vás, informujte prosím svého třídního učitele a zároveň vedení školy.
Lepší zpráva je, že plošná karanténa pro 1., 2. a 3. třídu je prozatím nařízena jen do úterý 5.10.2021 včetně, tedy jeden týden výuky (pokud se do té doby nepotvrdí jiný pozitivní žák, pak by se opět počítalo 14 dní od posledního možného kontaktu).

Rozvrh pro on-line výuku najdete v záložce hlavního menu na webu školy.

Všem dětem z výše uvedených třech tříd jsme na středu 29.9. odhlásili obědy. Jak již bylo v minulých informacích uvedeno, děti na oběd mají nárok, ale pokud jsou v karanténě, nemohou si jej sami vyzvednout. Pokud byste o oběd měli zájem, musíte si jej opět přihlásit. Vyzvednout si ho pak můžete do přinesených jídlonosičů u zadního vchodu jídelny.

Pevně věříme, že se situace rychle vrátí do normálního režimu.

Martin Molčík, ředitel školy