Den pro záchranu života

publikováno 23. 6. 2022

První letní den 21. 6. 2022 se počasí vydařilo a děti se do školy těšily. Věděly, že místo vyučování zažijí netradiční projektový den s opravdovými záchranáři. Dvě vyučovací hodiny si každá třída samostatně vyzkoušela své dovednosti ohledně obvazových technik jednoduchých poranění a diskutovalo se o možných nebezpečných situacích, které je mohou kdykoli potkat.

Na stránkách České televize žáci zhlédli několik krátkých videí s tematikou výchovy ke zdraví a první pomoci. V dalších dvou hodinách se děti seznámily prostřednictvím záchranáře s druhy poranění a možnostmi, jak zachránit člověka. Vyzkoušely si zpevnění končetiny dlahou, resuscitaci figuríny pomocí stlačování hrudníku, použití tlakového obvazu a byla jim vysvětlena i možnost improvizace v případě, že u sebe lékárnu nemají.

Po teorii následovala praktická část a ukázka sanitního vozu i s vybavením. Záchranář vysvětlil, co vše se ve voze nachází a všichni společně si vyzkoušeli naložit zraněného spolužáka do sanitky a zabezpečit ho proti chladu. Program pokračoval v místnosti, kde na ně už čekala zraněná osoba (figurína), kterou bylo třeba zachránit. Jeden žák zavolal na číslo 155, druhý představoval pracovníka záchranné služby. Dával pokyny dvěma dalším spolužákům, aby správně poskytli první pomoc.

Děti se opravdu velmi snažily a do situace se úplně vžily. Neopatrnou dívku zachránily a všichni si z projektového dne kromě nevšedních zážitků přinesli i diplom, ze kterého měli opravdovou radost.

Více obrázků ve fotogalerii – klikni zde

Iva Farová, třídní učitelka 3.A