Co nás čeká od 18.11.2020

publikováno 12. 11. 2020

Provoz základní školy – od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

1.ročník: výuka ve své kmenové třídě, denně od 8,00 – 11,30 hod. bez výuky TV a HV

2.ročník: výuka ve své kmenové třídě, denně od 8,00 – 11,45 hod. bez výuky TV a HV

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

V ostatních ročnících pokračujeme přes Teams

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Lze po předchozí domluvě s vyučujícím

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině.

Prosím rodiče, aby vybavili své děti minimálně 2 – 4 ks. roušek.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní družina – 1.ročník – ve stávajících prostorech ŠD (do 16 hodin) – pí.uč.Šináglová

Školní družina – 2.ročník – v hlavní budově školy (do 16 hodin) – pí.uč. Tyxová

Obědy ve školní jídelně je nutné přihlásit vedoucí školní jídelny paní Švecové (tel.23390145) během pátku (13.11.) nebo v pondělí (16.11.).

Žáci 4.třídy budou mít možnost se v rámci školní družiny distančně připojit jednou týdně na Hravé počítání s panem učitelem Libecajtem (každou středu od 13 – 14 hodin). Začínáme 18.11.2020. Účast je dobrovolná.