Ivana Bádalová

Roušky potřetí

Roušky budou od pátku 18.9.2020 povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).¨- vyjádření ministra zdravotnictví. Prosím tedy, aby žáci 2.stupně…

Projektový den Zážeh

Jako každý nový školní rok jsme v pátek 11.září začali projektovým dnem, který pro 2.stupeň tradičně připravují žáci 9.třídy. Tentokrát jsme nemohli utvořit skupiny napříč ročníky, aby se děti mezi sebou lépe poznaly, ale po skupinách ze tříd. Z bezpečnostních důvodů deváťáci připravili překrásné dopoledne, plné velmi promyšlených disciplin,…

Klub mladých diváků - Revizor

V pondělí 14. září děti z Klubu mladého diváka navštívily přeložené představení z loňského školního roku ze 14. dubna. Tentokrát zde hostovalo Městské divadlo Mladá Boleslav s Gogolovou komedií Revizor. Herci podali výborné herecké výkony. V představení zazněla i živá hudba. Další přeložené představení se uskuteční ve středu 30. září….

Roušky

Vzhledem k zhoršení situace na okrese prosím žáky (příp.rodiče), aby při vstupu do budovy a šatny, než přijdou do své třídy, měli zakrytá ústa a nos rouškou aj. Totéž platí i při vstupu do školní družiny.  Ve třídách a dále pak na chodbách, WC zatím budeme bez roušek. Děkujeme za…

Zvonění

Nové zvonění pro ZŠ Středokluky od 2.9.2020:    Zvonění   II.stupeň:   8,00 – 8,45      1. hodina 8,55 – 9,40      2. hodina 9,40 – 9,55      velká přestávka 9,55 –  10,40    3. hodina 10,50 -11,35    4. hodina 11,40 – 12,25   5. hodina 12,30 – 13,15   6. hodina 13,15  -13,50    přestávka na oběd 13,50  -14,35    8. hodina   (pro 8.a 9.roč.) 14,40  -15,25     9. hodina   Zvonění   I.stupeň:   8,00…

Organizace 1.září 2020

1.třída – paní učitelka Houbová bude čekat prvňáčky před hlavními dveřmi do budovy obecního úřadu (Lidická 61, Středokluky) v 7,45 hod., uvítá děti, pohovoří s rodiči a potom vyzve pouze děti ke společnému vstupu do třídy, kde si děti vyzvednou drobné dárky (dospělí zůstanou venku). Při deštivém počasí budou moci dospělí…

Informace pro rodiče pro školní rok 2020 – 2021:

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová) 2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.M.Libecajt) 3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený) 4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová) 5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.Ladislav Horák) 6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Martina Lepičová) 7.třída: hlavní…

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne závěrečné hodnocení na základě těchto podkladů: podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, podpůrně také podklady pro hodnocení…