ZŠ Středokluky

Akce družiny

stažený soubor

V  pátek  2. 11. 2018 proběhlo ve školní družině klání v pěvecké soutěži. Příprava proběhla velmi důkladně a svědomitě. Zpěv se linul po zdech školní družiny. Děti v tichosti poslouchaly, aby pečlivě mohli ohodnotit své kamarády. Výkony všech našich zpěváků byly ohodnoceny velkou pochvalou a sladkou odměnou.

Výsledek obrázku pro halloweenská párty

V pátek 26. 10. 2018 jsme s dětmi ve školní družině pořádali Halloweenskou párty. Na tuto tradiční podzimní akci zavítalo množství rozličných strašidel, čarodějnic a duchů, mohli jste se tu potkat i vlka, nebo vodníka.