ZŠ Středokluky

9. třída

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Kdo se přihlásil, s sebou musí přinést vyplněné čestné prohlášení s datem

24. 5. 2020 nebo 25. 5. 2020

Nelze posílat e-mailem.

Zde k vytištění:

Čestné prohlášení - doplněné

aktualizované 11. 5. 2020

Angličtina

Domácí příprava – u čeho bude poznámka poslat – prosím poslat, či vyfotit a poslat přes email (ivanabee@volny.cz) nebo Messenger, příp. WhatsApp, Viber (603 876 030)

Zadání (8. 6. - 12. 6. 2020)

9.třída 8.6. - 12.6..2020 Úkoly

Zadání (1. 6. - 5. 6. 2020)

9.třída 1.6. - 5.6..2020 Úkoly

9.třída - opakování 

Zadání (25. 5. - 29. 5. 2020)

9.třída 25. – 29.5..2020 Úkoly

Otázky k Praze

Zadání (18. 5. - 22. 5. 2020)

On line výuka : kdo bude připojen, bez písemného úkolu,

kdo nebude na výuce online – doplnit, poslat  Opakování 9

9.třída 18.-22.5.2020

Opakování pro IV 9.tř.,

Zadání (11. 5. - 15. 5. 2020)

11.5. - 15.5.2020

0025_200511073731_001

Zadání (4. 5. - 7. 5. 2020)

9.třída opak. vyplň a pošli. 

Zadání (27. 4. - 30. 4. 2020) Upozorňuji, že nepřijímám přeložení celého textu z překladače!!!

Přelož v týdnu od 27. 4. – do 30. 4. a pošli

Zadání (do  – 24. 4. 2020) Upozorňuji, že nepřijímám přeložení celého textu z překladače!!!

Utvoř otázky a pošli do 24. 4. 2020

Zadání (14. 4.  – 17. 4. 2020)

9. třída poslat

Zadání (6. 4.  – 9. 4. 2020)

9.tř. 6.4.-9.4.2020  poslat

Ať žijí Velikonoce. 

Zadání (30. 3.  – 3. 4. 2020)

9. třída - 30.3.-3.4.2020

Zadání (22. – 27. 3. 2020)

Opakování 22.- 27. 3. 2020

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Předpřítomný čas x minulý čas  Předpřít.xminulý čas – písemně a poslat 20. 3. 2020

Canada doplň

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Projekty, doplnit : The USA

 1. Write the whole name of this country :
 2. What is the most popular sport ? ……………………………………..
 3. Write right or wrong : US is the fifth largest country in the world.     ………
 4. The highest mountain is ……………………. and  we can find it in …………………
 5. The biggest city is …………………………………..
 6. Holywood is a quarter of ………………………………..
 7. The American flag has 13 ……………. and 50 ……………………….
 8. One of the leaders was in 1776   ……………………………., who became the first American president.
 9. The most known American products are ……………………………………………..
 10. What is the name ofthe longest river ? …………………………………………………
 11. What state is it ? The largest state of the U.S. …………
 12. The seat of the American President is in Washington D.C. The name is ……………..
 13. The Pacific Ocean is in the ……………….
 14. The ………………………. is the emblem of the USA and the currency is ……………………….

 

Matematika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

M9_1.6.2020_do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

M9_25.5.2020_do 29.5.2020

Zadání (do 22. 5. 2020)

M9_zadání do 22_5_2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_devátá třída_matematika

Zadání (30. 3.  – 19. 4. 2020)

Zadaná práce_devátá třída 30_03 do 19_04

Řešení příkladů_M9

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Povrch a objem kužele – učebnice str.21 až 24 (zapsat do sešitu vzorečky a vypočítat jednotlivé úlohy – do sešitu zapsat včetně postupu řešení) POŠLI DO 27. 3. 2020

 

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Kužel – učebnice str.16 (zakreslit do sešitu a popsat kužel), nakreslit a popsat síť kužele (učebnice str.19)

Matematická cvičení

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 22. 5. 2020)

Mc9_Zadání_do 22_5_2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_devátá třída_matematická cvičení

Zadání (30. 3.  – 19. 4. 2020)

Matematická cvičení

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Konstrukční úlohy – vypracuj na papír alespoň 10 úloh https://www.priklady.com/cs/index.php/planimetrie/konstrukcni-ulohy POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Povrchy a objemy těles.

Fyzika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

F9_1.6.2020_do 5.6. 2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

F9_25.5.2020_do 29.5.2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_devátá třída_fyzika

Zadání (30. 3. – 19. 4. 2020)

Fyzika

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Vypiš si do sešitu princip výroby elektřiny, výhody a nevýhody takovéto výroby a příklady výskytu v ČR  následujících elektráren: vodní, větrná, solární, tepelná, geotermální. POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

Zeměpis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.geograf.in/cs/test.php

Zadání (8. 6. – 16. 6. 2020)

ZEMĚPIS 9 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5. – 5. 6. 2020)

ZEMĚPIS 9 25. 5. - 5. 6.

Zadání (11. 5. – 22. 5. 2020)

ZEMĚPIS 9 11. 5. - 22. 5.

Zadání (27. 4. – 7. 5. 2020)

ZEMĚPIS 9 - 27. 4. - 7. 5.

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

 • Pročti si samostatně v učebnici kapitolu na str. 83 - 85 Ústecký kraj
 • Do sešitu zapiš pečlivě výpisky, pošli ke kontrole
 • Vypracuj na samostatný papír A4 referát o krajském městě Ústí nad Labem např. významný průmysl, turistická místa, kultura, vysoká škola, zajímavosti apod.
 • Připomínám, že jsme tam byli na školním výletě, doplň kresbou nebo fotografií
 • Pošli také prosím ke kontrole

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • Pokračovat v samostudiu od kapitoly Plzeňský kraj- str. 79-80
 • po kapitolu Karlovarský kraj- str. 81-82
 • prosím přečíst, vypsat stručně poznámky do sešitu a naučit se
 • výpisky zaslat ke kontrole
 • písemně zpracovat referát o Mariánských nebo Františkových Lázních a poslat

Zadání (11. – 27. 3. 2020)

Od kapitoly Středočeský kraj po Jihočeský kraj.

Již zadaná témata nastudovat, zapsat stručně výpisky a vše naučit, dále prosím stručně ústně připravit odpovědi na otázky za každou probranou kapitolou v učebnici, cvičit doma orientaci na mapě ve vlastních atlasech nebo glóbusech, zkoušet se navzájem se sourozenci nebo poprosit rodiče

Dále prosím připravit na papír tajenku se slovy ZEMĚPIS ZAJÍMAVĚ +připojit vlastní očíslované otázky, které musí mít pouze zeměpisnou tematiku +prosím celou vyplněnou tajenku zaslat ke kontrole, možno zasílat průběžně, nejpozději do 27. 3. 2020

Německý jazyk

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.youtube.com/watch?v=eI_fybUCQog

Zadání (8. 6. – 16. 6. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 9 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5. – 5. 6. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 9 25. 5.- 5. 6.

Zadání (11. 5. – 22. 5. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 9 11. 5. - 22. 5.

Zadání (27. 4. – 7. 5. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 9 - 27. 4. - 7. 5

Zadání (12. 4.  – 24. 4. 2020)

 • Připrav si cv. 2 na str. 60 – Wir schreiben Grusskarten a napiš do domácího sešitu přání k Velikonocům. Uvítám i zdařilou velikonoční ilustraci. Pošli prosím ke kontrole.
 • Připrav si ústně cv. 5 na str. 62 a odpověz na otázky.
 • Pomůže ti k tomu další odkaz:
 • https://www.youtube.com/watch?v=XmOW8_UDpjk Jahreszeiten
 • Přečti si na str. 64 cv. 9 – Familie Braun in Kroatien a ústně odpověz na otázky 9b.
 • FROHE OSTERN. ML

Zadání (30. 3.  – 10. 4. 2020)

9. ročník

Opakovat slovní zásobu dle vlastních slovníků a gramatiku dle učebnice.

Zadání (11. – 27. 3. 2020)

Lekce  Das Wetter heute -prosím  poslat ke kontrole písemný překlad článku ze str. 60- Jahreszeiten und Monate

Neznámá slovíčka najít ve vlastním slovníku nebo s pomocí internetu.

Str. 59  - lekce Das Wetter  heute, str.60 -Jahreszeiten und Monate, str.61 - Fotoecke  -četba a překlad, str.62 – Jahreszeitengedicht – doplnit rýmy.

Český jazyk

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Český jazyk 9 - zadání

Zadání (do 12. 6. 2020)

Český jazyk 9 - zadání

Test - pravidla českého pravopisu

Zadání (do 5. 6. 2020)

Český jazyk 9 - zadání

Jazykový test 9.třída

Zadání (do 29. 5. 2020)

Český jazyk 9 - zadání

Slovesa - mluvnické kategorie

Trpný rod

Zadání (do 22. 5. 2020)

Český jazyk 9 - zadání

Zadání (do 8. 5. 2020)

Český jazyk 9 - zadání

Tvarosloví 9

Jazykový test 9

PL-přísloví a rčení

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

Český jazyk 9

Mluvnické cvičení 9

PL literatura 9

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Český jazyk 9

Zadání (30. 3. - 3. 4. 2020)

Český jazyk 9

Zadání (23. - 27.3. 2020)

Pracovní list 9

Domácí příprava 9

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Český jazyk 9

Opakování mluvnické cvičení 9

Učebnice str. 57/ Pražský hrad (vyhledat číslovky a určit jejich druh)

Učebnice str. 58/ cv. 4 (číslovky zapsat slovy)

Učebnice str. 59/ cv. 5 (správné tvary slov v závorkách)

Dějepis

Hotové odpovědi v sešitě vždy ofotografujte a nejpozději do neděle před dalším zadáním pošlete mailem na adresu sedlmayerova@centrum.cz. (Zadání 6. 4. nejpozději do neděle 19. 4., zadání 20. 4. nejpozději do neděle 27. 4., atd.)

Nezapomeňte vždy napsat datum zadání, nadpis, stránky a čísla otázek. 

 

Zadání 18. 5.: Východní blok – Sovětský svaz + Studená válka 4. fáze (70. a 80. léta) + Perestrojka a rozpad východního bloku: (s. 105 – 107) + (s. 117 – 119) + (s. 140 – 141): do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 11. 5.: Pokus o změnu v roce 1968: s. 134 – 136. Srpen 1968 + Normalizace: s. 137 – 140: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 4. 5.: Studená válka 2. a 3. fáze (1953 – 1960) + (60. léta): s. 101 – 105.      Dekolonizace: s. 110 – 111: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 27. 4.: Státy východního bloku: s. 112 – 116: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 20. 4.: Komunistický převrat: s. 125 – 131: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 6. 4.: Studená válka – vznik, 1. fáze (1946 – 1953): s. 96 - 101: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 30. 3. : Československo v letech 1945-1948: s. 120 – 125: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 23. 3. : kapitola Poválečné uspořádání – s. 92 – 96: do sešitů napsat odpovědi na otázky.

Zadání 16. 3. : dokončit kapitolu o 2. světové válce – v učebnici do strany 90

Doučit zbývající učivo o 2. světové válce.

Přírodopis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (dana@rozpocty.com) nebo WhatsApp (737 729 494)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Přírodopis 9. do 19

Zadání (do 5. 6. 2020)

Přírodopis 9 do 5

Zadání (do 29. 5. 2020)

Přírodopis 9 do 29.

Zadání (do 22. 5. 2020)

Přírodopis 9. 22

Zadání (do 15. 5. 2020)

Přírodopis 9- 15

Zadání (do 11. 5. 2020)

Přírodopis 9 do 11

Zadání (do 24. 4. 2020)

Přírodopis 9

Přírodopis

Zadání (do 3. 4. 2020)

Horniny str. 42 -43 , vyvřelé horniny str. 52 – 53, usazené horniny str. 60 – 65

magmatické horniny str. 66 – 67 Do 3.4.2020

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Strana 26 – 39 znovu si pročíst a do sešitu udělat přehled soustavy nerostů do tabulky, ve které bude název nerostu, jeho vzorec, barva, tvrdost, využití a naleziště. Vyhledávej potřebné na internetu.

Chemie

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (dana@rozpocty.com) nebo WhatsApp (737 729 494)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Chemie 9. do 19

Zadání (do 5. 6. 2020)

Chemie 9 do 5

Zadání (do 29. 5. 2020)

Chemie 9 do 29.

Zadání (do 22. 5. 2020)

Chemie 9. 22

Zadání (do 15. 5. 2020)

Chemie 9- 15

Zadání (do 4. 5. 2020)

Chemie 9 do 4

Zadání (do 24. 4. 2020)

Chemie 9

Zadání (31. 3. – 8. 4. 2020)

Chemie

Zadání (do 27. 3. 2020)

Písemně do sešitu str. 42 / 1,2,3,4,5,6 Do 27.3.2020

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Zpracovat str. 38 – 39

Podrobně najdi informace a udělej si zápis:  chlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, teflon

Alkoholy z čeho se vyrábí, co je to methanol, glycerol, fenol. Jaké mají účinky na člověka.

Občanská výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ

https://www.zlatka.in/cs/

Zadání (do 14. 6. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zadání (do 22. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (do 7. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

Občanská výchova

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • vyplnit testové otázky Těšíte se na Velikonoce?
 • prosím poslat ke kontrole
 • v učebnici nastudovat téma na str. 61 - 64 – Státní rozpočet
 • dále nastudovat téma na str. 64 – Záchytná sociální síť
 • do sešitu překreslit a vysvětlit loga dobročinných organizací a charitativních projektů na str. 65
 • zjistit a ke každému stručně napsat, jak a komu pomáhají
 • můžete doplnit aktuálně, které organizace nyní pomáhají v ČR v době pandemie
 • Těšíte se na Velikonoce - test

Ov pro 6.-9. ročník -Světový den vody

Rodinná výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

Zadání (8. 6. - 14. 6. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 

Zadání (květen - červen)

 • Pokračujte stručně ve psaní deníku do konce školního roku
 • Chválím žáky, kteří poslali deník ke kontrole

Zadání (27. 4. - 3. 5. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 6. - 9. ročník 27. 4. - 3. 5.

RV pro 6.- 9. roč.