ZŠ Středokluky

8. třída

Angličtina

Domácí příprava – u čeho bude poznámka poslat – prosím poslat, či vyfotit a poslat přes email (ivanabee@volny.cz) nebo Messenger, příp. WhatsApp, Viber (603 876 030)

Zadání (8. 6. – 12. 6. 2020)

8.třída 8. - 12.6.2020

Zadání (1. 6. – 5. 6. 2020)

8.třída 1. - 5.6.2020

Zadání (25. 5. – 29. 5. 2020)

8.třída 25.-29.5.2020

Passive věty 2 8.tř.

Zadání (18. 5. – 22. 5. 2020)

On line výuka : kdo bude připojen, bez písemného úkolu, připravit cvičení, které je přílohou Trpný rod

Kdo nebude na výuce on line – zopakovat nepravidelná slovesa, přečíst ve Wb vzadu gramatiku – trpný rod, nastudovat co trpný rod je, vypracovat prvních deset vět, které jsou v příloze Passive 8

8.třída 18.-22.5.2020

Passive 8 on line

Zadání (11. 5. – 15. 5. 2020)

8.třída 11.5. - 15.5.2020

Zadání (4. 5. – 7. 5. 2020)

8.třída 4.5. - 7.5.2020

Zadání (27. 4. – 30. 4. 2020)

8.třída 27.-30.4.2020

Zadání (20. 4. – 24. 4. 2020)

8. třída - poslat

Zadání (14. 4. – 17. 4. 2020)

8. třída poslat

Zadání (6. 4. – 9. 4. 2020)

Úkoly 8. třída  poslat

Zadání (30. 3. – 3. 4. 2020)

WB str. 69/2 - vyber správné slovo – písemně- pošli

AJ - DV 30.3 - 8

Zadání (23. – 27. 3. 2020)

TB 46/4B – přečíst a písemně přeložit obrázky 1 – 5 (poslat)

Slovíčka (WB 83/4B),

TB 47/2 písemně (poslat)

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Gramatika Wb 78  Sloveso + -ing nebo infinitiv (nastudovat)

Wb 34/3,4 - písemně

Wb 35/6  - písemně a poslat 20. 3. 2020

 

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Tb, str. 44, cv. 2a) do sešitu písemně, Wb 34/1,2

Matematika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

M8_1.6.2020_do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

M8_25.5.2020_do 29.5.2020

Zadání (do 22. 5. 2020)

M8_

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_osmá třída_matematika

Zadání (30. 3.  – 19. 4. 2020)

Zadaná práce_osmá třída 30_03 do 19_04

Řešení příkladů_M8

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Geometrie: Zopakuj si délku kružnice a obsah kruhu.

Válec a jeho síť – učebnice str. 37–40 (Zakresli si do sešitu válec a síť válce s popisky dle názorných obrázků. Poté vypracuj do sešitu úlohy 1 až 12) POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Souhrnné opakování výrazů (vyjádření, sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce).

Fyzika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

F8 od 1.6.2020 do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

F8 od 25.5.2020 do 29.5.2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_osmá třída_fyzika

Zadání (30. 3. – 19. 4. 2020)

Fyzika

Řešení příkladů_F8

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Elektroskop, jednotka el. náboje-učebnice str. 104-108 (přečíst, vypsat výpisky, zakreslit a popsat ručkový elektroskop, zodpověz si otázky 1 až 6 na str. 108) POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Opakování elektrické jevy – el.náboj, el.pole, statická el., ionty (učebnice str. 98-103).

Chemie

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

Ch8 od 1.6.2020 do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

Ch8 od 25.5.2020 do 29.5.2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_osmá třída_chemie

Vyčíslování chemických rovnic_PL

Vyčíslování chemických rovnic

Zadání (30. 3. – 19. 4. 2020)

Chemie

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Vyhledej si informace a zpracuj na samostatný papír (obdobným stylem jako prvky), který pak budeš moci stříhat a vlepovat do sešitu o: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, hydroxid sodný. POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Nekovy (H, O, S, P, N) – viz. třídní skupina.

Zeměpis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.geograf.in/cs/test.php

Zadání (8. 6. – 16. 6. 2020)

ZEMĚPIS 8 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5. – 5. 6. 2020)

ZEMĚPIS 8 25. 5. - 5. 6.

Zadání (11. 5. – 22. 5. 2020)

ZEMĚPIS 8 11. 5. - 22. 5.

Zadání (27. 4. – 7. 5. 2020)

ZEMĚPIS 8 - 27. 4. - 7. 5.

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

 • Pročti si kapitolu Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů v učebnici na str. 61 – 62
 • Dále kapitolu Nové státy na mapě světa na str. 62 – 64
 • Do sešitu zapiš stručně výpisky a pošli ke kontrole

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • Pokračovat v samostudiu od kapitoly Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace, OSN – str. 56-58, Odlišný stupeň rozvoje států – str. 59-60
 • prosím přečíst, vypsat stručně poznámky do sešitu a naučit se
 • výpisky zaslat ke kontrole
 • písemně zpracovat do sešitu otázky č. 1,2,3,4 na straně 58, zaslat ke kontrole

Zadání (11. – 27. 3. 2020)

Od kapitoly Průběh a tvar st. hranic po Státy světa podle polit. systému a polit. moci.

Již zadaná témata nastudovat, zapsat stručně výpisky a vše naučit, dále prosím stručně ústně připravit odpovědi na otázky za každou probranou kapitolou v učebnici, cvičit doma orientaci na mapě ve vlastních atlasech nebo glóbusech, zkoušet se navzájem se sourozenci nebo poprosit rodiče

Dále prosím připravit na papír tajenku se slovy ZEMĚPIS ZAJÍMAVĚ + připojit vlastní očíslované otázky, které musí mít pouze zeměpisnou tematiku + prosím celou vyplněnou tajenku zaslat ke kontrole, možno zasílat průběžně, nejpozději do 27. 3. 2020

Německý jazyk

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

Zadání (8. 6.  – 16. 6. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 8 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5.  – 5. 6. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 8 25. 5. - 5. 6.

Zadání (11. 4.  – 22. 5. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 8 11. 5 . - 22. 5.

Zadání (27. 4.  – 7. 5. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 8 - 27. 4. - 7. 5.

Zadání (12. 4.  – 24. 4. 2020)

 • Nauč se novou gramatiku v učebnici na str. 13 Wo? Kde? – 3. pád
 • Připrav si cv. 3 na str. 13 – Wo sind die Personen?, procvičovat s předložkami v cihličkách
 • https://www.youtube.com/watch?v=Axsm6x3Cij8
 • Podle odkazu si poslechni Die Uhr. Wie spät ist es? a procvič si určování času zábavnou formou
 • https://www.youtube.com/watch?v=lMOfasJcuQY
 • Podle odkazu si poslechni Danke. Bitte. Guten Tag. Entschuldigung a napiš do domácího sešitu 8 vět s těmito zdvořilostními frázemi. Pošli prosím ke kontrole
 • FROHE OSTERN. ML

Zadání (30. 3.  – 10. 4. 2020)

8. ročník

Opakovat slovní zásobu dle vlastních slovníků a gramatiku dle učebnice.

Zadání (11. – 27. 3. 2020)

Lekce  Bei uns - naučit gramatiku ze strany 12, str. 15 Mein Traumzimmer - naučit se výborně číst +prosím poslat písemný překlad ke kontrole

Str. 11 – lekce  Bei uns, Mein Zuhause – četba a překlad, str. 13 Zimmer Rap – číst, str. 15 Mein Traumzimmer – četba a překlad.

Neznámá slovíčka najít ve vlastním slovníku nebo s pomocí internetu.

Český jazyk

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Zadání (do 12. 6. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Test - pravidla českého pravopisu

Zadání (do 5. 6. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Jazykový test 8.třída

Slovesný vid

Zadání (do 29. 5. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Otázky k poslechu

Zadání (do 22. 5. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Slovesný rod

Zadání (do 15. 5. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Zadání (do 8. 5. 2020)

Český jazyk 8 - zadání

Mluvnické cvičení 8

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

Český jazyk 8

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Český jazyk 8

Zadání (30. 3. - 3. 4. 2020)

Český jazyk 8

Zadání (23. - 27.3. 2020)

Pracovní list opakování 8

Domácí příprava 8

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Domácí příprava

Učebnice str. 20/cv. 6 písemně (správné tvary slov v závorkách)

Pracovní sešit str. 13/ cv. 2, 3, 4

Dějepis

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (do 12. 6. 2020)

Zadání dějepis 8

Prez- 1.sv.válka

Zadání (do  5. 6. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (do  29. 5. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (do  22. 5. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (do  15. 5. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (27. 4.  – 3. 5. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (14. 4.  – 24. 4. 2020)

Dějepis zadání 8

Zadání (6. 4.  – 8. 4. 2020)

Dějepis 8

Zadání (30. 3.  – 5. 4. 2020)

Zadání dějepis 8

Zadání (23. – 27. 3. 2020)

Zadání dějepis 8

Dějepis výpisky Revoluce 8

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Dějepis 8

Dějepis výpisky 8

Dokončit kapitolu Kultura 1. pol. 19. st  - str. 89 Biedermeier – krátké výpisky do sešitů.

Přírodopis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (dana@rozpocty.com) nebo WhatsApp (737 729 494)

Zadání (do 12. 6. 2020)

Přírodopis 8 do 12

Zadání (do 5. 6. 2020)

Přírodopis 8 do 5

Zadání (do 29. 5. 2020)

Přírodopis 8 do 29.

Zadání (do 22. 5. 2020)

Přírodopis 8. 22

Zadání (do 15. 5. 2020)

Přírodopis 8 - 15

Zadání (do 8. 5. 2020)

Přírodopis 8 do 7

Zadání (do 24. 4. 2020)

Přírodopis 8

Zadání (do 8. 4. 2020)

Přírodopis

Zadání (do 27. 3. 2020)

Trávicí soustava – nakreslit a popsat stavbu zubu, znát druhy zubů

Popsat jednotlivé části celé trávicí soustavy a doplnit obrázky, do 27.3.2020

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Zpracovat soustavu mízní a soustavu dýchací.  Nakreslit si do sešitu i obrázky.

Občanská výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.zlatka.in/cs/

Zadání (do 14. 6. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. - 9. 8. -14. 6.

Zadání (do 22. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (do 7. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

Občanská výchova

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • vyplnit testové otázky Těšíte se na Velikonoce?
 • prosím poslat ke kontrole
 • v učebnici nastudovat téma na str. 61- 63 – Právo tvoří systém
 • do sešitu překreslit Pyramidu právních předpisů – str. 62
 • prosím poslat ke kontrole
 • Těšíte se na Velikonoce - test

Ov pro 6.-9. ročník -Světový den vody

Rodinná výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

Zadání (8. 6. - 14. 6. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 

Zadání (květen - červen)

 • Pokračujte stručně ve psaní deníku do konce školního roku
 • Chválím žáky, kteří poslali deník ke kontrole

Zadání (27. 4. - 3. 5. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 6. - 9. ročník 27. 4. - 3. 5.

RV pro 6.- 9. roč.