ZŠ Středokluky

7. třída

Angličtina - skupina (Ivana Bádalová)

Domácí příprava – u čeho bude poznámka poslat – prosím poslat, či vyfotit a poslat přes email (ivanabee@volny.cz) nebo Messenger, příp. WhatsApp, Viber (603 876 030)

Zadání (8. 6. – 12. 6. 2020)

7.třída-8.6.-12.6.2020

Zadání (1. 6. – 5. 6. 2020)

7.třída-1.6.-5.6.2020

Zadání (25. 5. – 29. 5. 2020)

7.třída 25.-29.5

Zadání (18. 5. – 22. 5. 2020)

7.třída 18.-22.5.2020

Zadání (11. 5. – 15. 5. 2020)

7.třída-11.5.-15.5.2020 

Zadání (4. 5. – 7. 5. 2020)

7.třída 4.5. - 7.5.2020 Poslat

Zadání (27. 4. – 30. 4. 2020)

7. třída Poslat

Zadání (20. 4. – 24. 4. 2020)

7. třída - poslat

Zadání (14. 4. – 17. 4. 2020)

7. třída poslat

Zadání (6. 4. – 9. 4. 2020)

Úkoly 7. třída  poslat

Zadání (30. 3. – 3. 4. 2020)

Wb str. 68/2, přečti, přelož si, odpověz na otázky – písemně - pošli

AJ-DV - umimeto

Zadání (23. – 27. 3. 2020)

Vyhledej a nauč předložky místa, vyznač si předložku, přelož do pracovního sešitu a spoj s obrázkem WB str. 36/1 poslat

napiš slovíčka str.82/4B Sweet Sue and the bank robbers

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Učebnice: str.45 cv. 2, přepsat písemně a poslat 20. 3. 2020

Wb str. 34 cv. 1, 2 (najdi si na internetu a doplň), 3 - písemně

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Tb, str.44 _ Ou trip to London, přečíst, přeložit + slovíčka Wb, slovíčka 4A, str.82

Angličtina - skupina (Miroslava Wildtová)

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (mirwilmw@gmail.com) nebo Messenger - Miri Wildt, WhatsApp – 776725526

Zadání (do 12. 6. 2020)

DV - AJ 7 8. - 12.6.

Zadání (do 5. 6. 2020)

DV - AJ 7 1.6. - 5.6. 2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

DV - AJ 7 25. - 29.5.

Zadání (do 22. 5. 2020)

DV - AJ 7 18.5. - 22.5.

Zadání (do 15. 5. 2020)

DV - AJ 7 11.5. - 15.5.

Zadání (do 8. 5. 2020)

DV - AJ 7 4. - 8.5.

Zadání (27. 4. - 30. 4. 2020)

DV - AJ 7 27. - 30.4.

Zadání (20. 4. - 24. 4. 2020)

DV - AJ 7 20.-24. 4.

Zadání (14. 4. - 17. 4. 2020)

AJ 7-14.4. - 17.4.

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Angličtina 7 - 6.4. - 8.4.

Zadání (30. 3. - 3. 4. 2020)

AJ - DV 30.3. - 3.4. _ 7

AJ-DV - umimeto

Zadání (23. – 27. 3. 2020)

 1. TB - přečtěte a přeložte text p. 46 „Sweet Sue and the bank robbers“ -   slovíčka k článku WB p. 82 – 4B
 2. Předložky in - at – on – to Zhlédni video, zapamatuj si pravidla užití předložek (in, at, on – to ve videu není). Odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=vONkR0Gg6-4
 3. Doplň cvičení WB p.35, ex.5 - pošli

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Anglický jazyk 7_ II do 20.3.

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Čtení a překlad textu Londýn (4. lekce) + cvičení 1. a 2. (učebnice).

Slovíčka pracovní sešit, str. 82, 4 A + B

Matematika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

M7_1.6.2020_do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

M7_25.5.2020_do 29.5.2020

Zadání (do 22. 5. 2020)

M7_do_22.5.2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_sedmá třída_matematika

Zadání (30. 3. – 19. 4. 2020)

Zadaná práce_sedmá třída 30_03 do 19_04

Řešení příkladů_M7

Zadání (do 27. 3. 2020)

Vypracuj do sešitu souhrnná cvičení 1 až 17 (včetně postupu řešení) z učebnice matematiky 1.díl str.89-92 POŠLI DO 27. 3. 2020

Geometrie: Kosodélník a kosočtverec – kap. 4.3. str.47 (Překresli do sešitu tabulku ze str.47 a vypiš z kapitoly pod ní, jaký je rozdíl mezi kosočtvercem a kosodélníkem a jaký je rozdíl mezi obdélníkem a kosodélníkem. Následně zkontroluj údaje v tabulce F na str.50 a tuto tabulku si přepiš do sešitu). POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Opakování racionálních čísel, Rovnoběžníky a čtyřúhelníky (cv.14 A, B na str.44).

Fyzika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

F7 od 1.6.2020 do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

F7 od 25.5.2020 do 29.5.2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_sedmá třída_fyzika

Zadání (30. 3.  – 19. 4. 2020)

Fyzika

Řešení příkladů_F7

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů - opakování znalostí o kapalinách ze 6.ročníku – učebnice str.98, vypracuj do sešitu úkol 2 na str.99 POŠLI DO 27. 3. 2020

Pascalův zákon – učebnice str. 99 kap.2.1. (přečíst a vypsat výpisky, zapiš si do sešitu řešený příklad v kapitole, vyřeš úlohy 3, 4, 5 na str. 102) POŠLI DO 27. 3. 2020

Hydraulická zařízení – učebnice str.102-104 (přečíst a vypsat výpisky, zapiš si do sešitu řešený příklad, zodpověz otázky 1, 2,3, 4 na str. 105 a pokus se vyřešit na základě řešeného příkladu v učebnici příklady 1, 2, 3, 4 též na str. 105) POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Třecí síla, třecí síla v denní a technické praxi (učebnice str.92 – 97 ) – přečíst a vypsat výpisky.

Zeměpis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.geograf.in/cs/test.php

Zadání (8. 6. - 16. 6. 2020)

ZEMĚPIS 7 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5. - 5. 6. 2020)

ZEMĚPIS 7 25. 5. - 5. 6.

Zadání (11. 5. - 22. 5. 2020)

ZEMĚPIS 7 11. 5. - 22. 5.

Zadání (27. 4. - 7. 5. 2020)

ZEMĚPIS 7- 27. 4. - 7. 5.

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

 • Pročti si samostatně kapitolu Země BENELUXU na str. 81 – 82
 • Zjisti a napiš do sešitu informace o pěstování květin v Nizozemsku
 • Dále prostuduj kapitolu Střední Evropa na str. 82 – 84
 • Do sešitu zapiš stručně výpisky, pošli prosím ke kontrole
 • Někteří žáci nemají ještě splněné zadané referáty

Zadání (30. 3 . – 10. 4. 2020)

 • Pokračovat v samostudiu od kapitoly Západní Evropa – str. 76-77, Velká Británie a Irsko -str. 78-79, Francie – str. 79-80
 • prosím přečíst, vypsat stručně poznámky do sešitu a naučit se
 • výpisky zaslat ke kontrole
 • ústně si připravit otázky a úkoly za kapitolami
 • vybraní žáci mají zadané referáty, prosím poslat ke kontrole

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Od kapitoly Severní Evropa do Estonsko, Lotyšsko, Litva, vybraní žáci mají zadané i referáty !

Již zadaná témata nastudovat, zapsat stručně výpisky a vše naučit, dále prosím stručně ústně připravit odpovědi na otázky za každou probranou kapitolou v učebnici, cvičit doma orientaci na mapě ve vlastních atlasech nebo glóbusech, zkoušet se navzájem se sourozenci nebo poprosit rodiče

Dále prosím připravit na papír tajenku se slovy ZEMĚPIS ZAJÍMAVĚ +připojit vlastní očíslované otázky, které musí mít pouze zeměpisnou tematiku +prosím celou vyplněnou tajenku zaslat ke kontrole, možno zasílat průběžně, nejpozději do 27. 3. 2020

Německý jazyk

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.youtube.com/watch?v=oLpOR3OhYug

Zadání (8. 6. – 16. 6. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 7 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5. – 5. 6. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 7 25. 5. - 5. 6.

Zadání (11. 4. – 22. 5. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 7 - 11. 5. - 22. 5.

Zadání (27. 4. – 7. 5. 2020)

NĚMECKÝ JAZYK 7 - 27. 4. - 7. 5.

Zadání (12. 4.  – 24. 4. 2020)

 • Nauč se novou gramatiku na str. 36 v učebnici gern, am liebsten
 • Připrav si cv. 5 na str. 36 s využitím nové gramatiky
 • Procvič si ústně gramatiku ve cv. 6 na str. 36, střídat Hans, Monika, spielt, macht, gern a am liebsten, využij otázky pod cvičením
 • https://www.youtube.com/watch?v=IFDBI2Cv6ak Bald ist Ostern -  píseň pro 7. roč.
 • Podle odkazu si poslechni jednoduchou píseň Bald ist Ostern a do domácího sešitu přelož slovíčka: nett, fleissig, mutig, bunte Eier a věty Bald ist Ostern. Ich bin heute froh. Ich freue mich so.
 • Opiš slova a krátké věty do sloupečku a do druhého vedle přelož. Pošli prosím ke kontrole. Uvítám i pěknou velikonoční ilustraci domácího úkolu.
 • FROHE OSTERN. ML

Zadání (30. 3.  – 10. 4. 2020)

7. ročník

Opakovat slovní zásobu dle vlastních slovníků a gramatiku dle učebnice.

Zadání (11. – 27. 3. 2020)

Cvičení  1,2,3 str. 34 napsat do domácího sešitu, zpracovat v němčině na papír téma Meine Freunde- vybrat 5 kamarádů ze třídy nebo z okolí a o každém napsat 5 vět, celkem tedy 25 vět, +prosím poslat ke kontrole.

Lekce 3 - Meine Freunde, ústně cvičení  1,2,3, str. 34, str. 39 Meine Freunde- četba, str. 40 Spiel.

Český jazyk

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Zadání (do 12. 6. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Shoda podmětu s přísudkem 7

Zadání (do 5. 6. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Jazykový test - 7.třída

Zadání (do 29. 5. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Zadání (do 22. 5. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Zadání (do 15. 5. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Zadání (do 8. 5. 2020)

Český jazyk 7 - zadání

Mluvnické cvičení 7

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

Český jazyk 7

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Český jazyk 7

Zadání (30. 3. - 3. 4. 2020)

Český jazyk 7

Zadání (23. - 27.3. 2020)

Pracovní list skladba 7

Domácí příprava 7

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Domácí příprava

Učebnice str. 9/ cv. 5 a, b písemně

Pracovní sešit  str. 3/ cv. 1, 2

Dějepis

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Zadání dějepis 7

Zadání (do 12. 6. 2020)

Zadání dějepis 7

Reformace

Zadání (do 5. 6. 2020)

Zadání dějepis 7

Zadání (do 29. 5. 2020)

Zadání dějepis 7

Gotika

Zadání (do 15. 5. 2020)

Zadání dějepis 7

PL Dějepis 7

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

Dějepis zadání 7

Husite-a-prubeh-husitskych-valek

Husitství - výpisky

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Dějepis 7

Zadání (23. 3. - 3. 4. 2020)

Zadání dějepis 7

18 -Lucemburkové

Dějepis výpisky Lucemburkové 7

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Zadání dějepis 7

Dějepis výpisky 7

Opakování kap. Objevné plavby 88-92 (odpovědět na otázky za jednotlivými oddíly)

Přírodopis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (dana@rozpocty.com) nebo WhatsApp (737 729 494)

Zadání (do 12. 6. 2020)

Přírodopis 7 do 12

Zadání (do 5. 6. 2020)

Přírodopis 7 do 5

Zadání (do 29. 5. 2020)

Přírodopis 7 do 29.

Zadání (do 15. 5. 2020)

Přírodopis 7. 22

Zadání (do 15. 5. 2020)

Přírodopis 7 - 15

Přírodopis 7 do 15 -2

Zadání (do 7. 5. 2020)

Přírodopis7 do 6

Zadání (do 24. 4. 2020)

Přírodopis 7

Zadání (do 8. 4. 2020)

Přírodopis

Zadání (do 27. 3. 2020)

Ptáci v ekosystémech str. 34 – 75

Vysvětlit písemně termíny: životní prostředí, společenstvo, ekosystém, ekologie

Z každého ekosystému si vypiš ptáky v něm žijící a k nim si vypiš, čím se živí.

Barevně podtrhni ptáky vzácné a chráněné. Do 27.3.2020

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Učebnice strana 21 – 22 doplnit všechny soustavy ptáků udělat si podrobné výpisky, strana 23 – 25 do sešitu udělat přehled podřádů a řádů, vypsat hlavní znaky a nakreslit si vždy jednoho zástupce u každého řádu.  Vyber si jednoho ptáka a zpracuj prezentaci.

Občanská výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.zlatka.in/cs/

Zadání (do 14. 6. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (do 22. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zadání (do 7. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

Občanská výchova

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • vyplnit testové otázky Těšíte se na Velikonoce?
 • prosím poslat ke kontrole
 • v učebnici nastudovat téma na str. 68 – Volby
 • do sešitu udělat stručné výpisky
 • dál do sešitu překreslit schéma Parlament na str. 68 i s bublinami
 • prosím poslat ke kontrole
 • Těšíte se na Velikonoce - test

Ov pro 6.-9. ročník -Světový den vody

Rodinná výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

Zadání (8. 6. - 14. 6. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 

Zadání (květen - červen)

 • Pokračujte stručně ve psaní deníku do konce školního roku
 • Chválím žáky, kteří poslali deník ke kontrole

Zadání (27. 4. - 3. 5. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 6. - 9. ročník 27. 4. - 3. 5.

RV pro 6.- 9. roč.