ZŠ Středokluky

6. třída

Angličtina - skupina (Ivana Bádalová)

Domácí příprava – u čeho bude poznámka poslat – prosím poslat, či vyfotit a poslat přes email (ivanabee@volny.cz) nebo Messenger, příp. WhatsApp, Viber (603 876 030)

Zadání (8. 6. – 12. 6. 2020)

6.třída 8.-12.6.2020

Zadání (1. 6. – 5. 6. 2020)

6.třída 1.-5.6.2020

Zadání (25. 5. – 29. 5. 2020)

6.třída 25.-29.5.2020

Zadání (18. 5. – 22. 5. 2020)

6.třída 18.-22.5.2020

Zadání (11. 5. – 15. 5. 2020)

6.třída 11.5. - 15.5.2020

Zadání (4. 5. – 7. 5. 2020)

6.třída 4.5. - 7.5.2020 Poslat

Zadání (27. 4. – 30. 4. 2020)

6.třída 27.-30.4.2020 Poslat

Zadání (20. 4. – 24. 4. 2020)

6.-třída Poslat

Zadání (14. 4. – 17. 4. 2020)

Úkoly 6. tř. poslat

Zadání (6. 4. – 9. 4. 2020)

Úkoly 6. třída  poslat

Zadání (30. 3. – 3. 4. 2020)

WB str. 69 cv. 1, přečti, přelož si, doplň true, false, doesn´t say – pošli

AJ - DV _6,7 umimeto

Zadání (23. – 27. 3. 2020)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (countable (C) and uncountable (U) )

 zkuste si pustit vysvětlení na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=c3BQ1hQKorw

a  pak zařadit do správné tabulky, které podstatné jméno je počitatelné (countable C) a nepočitatelné (uncountable U) – učebnice 45/4b – poslat

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Průběžně doučit všechna nepravidelná slovesa.

Písemné opakování  doplnit a poslat 20. 3. 2020

Připomínám Goldilocks

 

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Goldilocks, slovíčka  - Wb, str. 83 4B Stone soup , Tb – str.46, přečíst, přeložit Stone Soup.

Angličtina - skupina (Miroslava Wildtová)

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (mirwilmw@gmail.com) nebo Messenger - Miri Wildt, WhatsApp – 776725526

Zadání (do 12. 6. 2020)

DV - AJ 6 8. - 12. 6.

Zadání (do 5. 6. 2020)

DV - AJ 6 1.6. - 5.6.

Zadání (do 29. 5. 2020)

DV - AJ 6 25.5. - 29.5.

Zadání (do 22. 5. 2020)

DV - AJ 6 18.5. - 22.5.

Zadání (do 15. 5. 2020)

DV - AJ 6 11.5. - 15.5.

Zadání (do 8. 5. 2020)

DV - AJ 6 4. - 8.5.

Zadání (27. 4. – 30. 4. 2020)

DV - AJ 6 27. - 30.4.

Zadání (20. 4. – 24. 4. 2020)

_DV - AJ 6 20. - 24.4.

Zadání (14. 4. – 17. 4. 2020)

AJ 6 -14.4. - 17.4.

Zadání (6. 4. – 8. 4. 2020)

Angličtina 6. 6.4. - 8.4.

Zadání (30. 3. – 3. 4. 2020)

AJ - DV 30.3. - 3.4._6

AJ - DV _6,7 umimeto

Zadání (23. – 27. 3. 2020)

 1. Na YOU TUBE si poslechněte výklad gramatiky a pokuste se porozumět tematu

„Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména“  - Countable = C , Uncountable = N

viz odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=c3BQ1hQKorw&t=2s

 1. Do sešitu podle videa si do dvou sloupců nakreslete nebo nalepte z různých prospektů

obrázky a anglicky popište „JÍDLO – FOOD“

viz odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg

 !! obrázky JÍDLA– kresbu/lepení v sešitě počítám i do  VV  J.  – pošlete nafocené

 

Zadání (16. – 20. 3. 2020)

Anglický jazyk 6 _ II - úkoly

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Vyprávění pohádky „Goldilocks“ !!

Slovíčka – pracovní sešit str.  83, 4 A + B

Přírodopis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (1. 6. – 5. 6. 2020)

P6 od 1.6.2020 do 5.6.2020

Zadání (25. 5. – 29. 5. 2020)

P6 od 25.5.2020 do 29.5.2020

Zadání (20. 4. – 7. 5. 2020)

Zadaná práce_šestá třída _přírodopis

Plži_Mlži_Hlavonožci

Zadání (30. 3. – 19. 4. 2020)

Zadaná práce

Řešení příkladů_F6

Ploštěnci_hlísti_PL

Hlísti_text

Ploštěnci_text

Žahavci_PL

Žahavci_text

Systém bezobratlých živočichů_PL

Bezobratlí živočichové_systém

 

 

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

PRVOCI – učebnice str. 57–59 (přečíst a vypsat výpisky, zakreslit a popsat obrázek stavby těla trepky velké a měňavky velké). POŠLI DO 27. 3. 2020

Otestuj se: test na str.61-62

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Lišejníky – učebnice  str. 55 – 56 (přečíst a vypsat výpisky).

Fyzika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454)

Zadání (do 5. 6. 2020)

F6 od 1.6.2020 do 5.6.2020

Zadání (do 29. 5. 2020)

F6 od 25.5.2020 do 29.5.2020

Zadání (do 7. 5. 2020)

Zadaná práce_šestá třída _fyzika

Zadání (30. 3. – 19. 4. 2020)

Zadaná práce_šestá třída 30_03 do 19_04

Zadání (16. – 27. 3. 2020)

Jednotky hmotnosti – vyhledej na internetu v odkazu jednotky hmotnosti, které nemáš v učebnici a dopiš si je do přehledu, který již máš v sešitu http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/25/08-Jednotky-hmotnosti.pdf

Stáhni si a vypracuj PL: https://jane111.chytrak.cz/F6/PL_13_hmotnost.pdf   

Měření hmotnosti pevných těles a kapalin – učebnice str. 82-85 (druhy vah, vypsat postup, jak se měří hmotnost pevných těles a kapalin, vynechat místo na obrázek rovnoramenných vah – vypsat postup, jak se na nich váží). POŠLI DO 27. 3. 2020

Zadání (11. – 13. 3. 2020)

Měření objemu pevného tělesa – učebnice str. 78 (vypsat postup, jak se to dělá).

Jednotky hmotnosti – učebnice str. 80-81 (vypsat přehled, příklady převodů cv.1,2,3).

Zeměpis

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.geograf.in/cs/test.php

Zadání (8. 6. – 16. 6. 2020)

ZEMĚPIS 6 8. - 16. 6.

Zadání (25. 5. – 5. 6. 2020)

ZEMĚPIS 6 25. 5. - 5. 6.

Zadání (11. 5. – 22. 5. 2020)

ZEMĚPIS 6 11. 5. - 22. 5.

Zadání (27. 4. – 7. 5. 2020)

ZEMĚPIS 6 - 27. 4. - 7. 5.

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

 • Pročti si samostatně kapitolu Polární pustiny a život v polárních mořích na str. 87 – 88
 • A ještě kapitolu Výškové stupně v krajině na str. 88 – 89
 • Do sešitu zapiš shrnutí na konci každé kapitoly
 • Doplněný sešit prosím poslat ke kontrole
 • Pozoruj celý týden od 14. – 20. dubna počasí, zaznamenávej do tabulky do sešitu teploty naměřené ráno, ve 14 h. a ve 20 h., vypočítej průměrné denní teploty a pak průměrnou týdenní teplotu, uveď, v jakém místě teplotu měříš. Jedná se o opakování, jednu vyplněnou tabulku by každý měl mít v sešitě
 • Pošli celou vyplněnou tabulku ke kontrole, těším se na meteorologická pozorování

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • Pokračovat v samostudiu od kapitoly Lesy mírného pásu – zelené moře naší planety – str. 82-84,další kapitola Lesotundra a tundra – království lišejníků, sobů a komárů – str. 84-86,
 • prosím přečíst, vypsat stručně poznámky a naučit se, výpisky zaslat ke kontrole
 • ústně si připravit otázky a úkoly za oběma kapitolami
 • opakovat měřítko na mapě:

1:10 000, z bodu A do bodu B 20 cm

1:250 000, z bodu A do bodu B 10 cm

1: 20 000, z bodu A do bodu B 20 cm

vypočítat skutečnou vzdálenost a poslat ke kontrole

Zadání (11. – 27. 3. 2020)

Od kapitoly Pouště a polopouště do Stepi a lesostepi.

Již zadaná témata nastudovat, zapsat stručně výpisky a vše naučit, dále prosím stručně ústně připravit odpovědi na otázky za každou probranou kapitolou v učebnici, cvičit doma orientaci na mapě ve vlastních atlasech nebo glóbusech, zkoušet se navzájem se sourozenci nebo poprosit rodiče

Dále prosím připravit na papír tajenku se slovy ZEMĚPIS ZAJÍMAVĚ +připojit vlastní očíslované otázky, které musí mít pouze zeměpisnou tematiku +prosím celou vyplněnou tajenku zaslat ke kontrole, možno zasílat průběžně, nejpozději do 27. 3. 2020

Český jazyk

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Opakování 6

Zadání (do 12. 6. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Shoda podmětu s přísudkem 6

Zadání (do 5. 6. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Jazykový test - 6.třída

Zadání (do 29. 5. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Shoda Po a Přs

Zadání (do 22. 5. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Zadání (do 15. 5. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Zadání (do 8. 5. 2020)

Český jazyk 6 - zadání

Mluvnické cvičení 6

PL-popis dětského pokoje

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

Český jazyk 6

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Český jazyk 6

Zadání (30. 3. - 3. 4. 2020)

Český jazyk 6

ČJ Liter. 6 - 3.4.

Zadání (23. - 27.3. 2020)

Sloh 6

Domácí příprava 6

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Domácí příprava

Tvarosloví opakování

Učebnice str. 48/ cv. 16c,

učebnice str. 54/ cv. 8b (doplnit vynechaná písmena + určit slovní druhy)

Český jazyk - literatura

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (mirwilmw@gmail.com) nebo Messenger - Miri Wildt, WhatsApp – 776725526

Zadání (do 12. 6. 2020)

DV ČJ 6 - liter. 8.-12.6.

Zadání (do 5. 6. 2020)

DV - ČJ 6 literatura

Zadání (do 29. 5. 2020)

ČJ - lit. 6 25.5. - 29.5.

Zadání (do 22. 5. 2020)

DV - ČJ 6 18.5. - 22.5.

Zadání (do 15. 5. 2020)

DV ČJ 6 lit. 11.5 - 15.5.

Zadání (do 8. 5. 2020)

DV - ČJ liter. 6 4.- 8. 5.

Zadání (27. 4. - 30. 4. 2020)

DV -Č lit. 6 27. - 30.4.

Zadání (20. 4. - 24. 4. 2020)

DV - ČJ liter. 6 20.-24. 4.

Zadání (6. 4. - 17. 4. 2020)

Český jazyk - lit. 6.- 17.4.

Dějepis

Vypracovanou práci pošli přes email (kacatrnkova@gmail.com)

Zadání (do 19. 6. 2020)

Zadání dějepis 6

Zadání (do 12. 6. 2020)

Zadání dějepis 6

Dějepis 6 zápis

Zadání (do 6. 6. 2020)

Zadání dějepis 6

Zadání (do 29. 5. 2020)

Zadání dějepis 6

Řím za prvních císařů

Zadání (do 22. 5. 2020)

Zadání dějepis 6

Zadání (do 10. 5. 2020)

Zadání dějepis 6

Zadání (27. 4. - 3. 5. 2020)

Zadání dějepis 6

Zadání (14. 4. - 24. 4. 2020)

Dějepis zadání 6

PS Dějepis 6-1

PS Dějepis 6-2

Zadání (6. 4. - 8. 4. 2020)

Dějepis 6

Zadání (23. 3. - 3. 4. 2020)

Zadání dějepis 

Prez.-řecká kultura

Zadání (11. – 22. 3. 2020)

Dějepis výpisky

Dějepis 6

Prez.-Alexandr Veliký

Učebnice str. 84, 85 Athény v době Periklově – přečíst a zapsat do sešitů:

Kdo byl Perikles?

Jak Perikles zajistil, aby se na řízení státu mohli podílet opravdu všichni Athéňané?

Které důležité stavby za Perikla v Athénách vznikly?

 

Učebnice str. 86 Peloponéská válka – přečíst a zapsat do sešitů:

Proč vypukla Peloponéská válka?

Kdo v ní zvítězil a jaké to mělo pro Řecko důsledky?

Matematika

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (dana@rozpocty.com) nebo WhatsApp (737 729 494)

Zadání ( do 12. 6. 2020)

Matematika 6. do 12

Zadání ( do 29. 5. 2020)

matematika 6 do 29.

Zadání ( do 22. 5. 2020)

Matematika 6 22

Zadání ( do 15. 5. 2020)

Matematika 6 - 15

Zadání ( do 6. 5. 2020)

Matematika 6 do 6

Zadání ( do 24. 4. 2020)

Matenatika

Zadání ( do 8. 4. 2020)

Matematika

 

Dvě žákyně mi to už poslaly hotové a to není dobře, nevypracovávejte to najednou, ale každý den chvilku ( 20 – 30 minut)

Další cvičení str.62 / 1,2,3,4,5

str.63 / 6,7,8,9,10,11

Narýsuj krychli a = 4,6 cm, narýsuj její síť a vypočítej plochu

Narýsuj kvádr a = 3 cm, b = 4,4 cm, c = 6,2 cm narýsuj jeho síť a vypočítej plochu

Nezapomeň náčrtky s popisem!

Ke kontrole mi pošli jen červeně označená cvičení. Ostatní budu kontrolovat v sešitech.

Pokud jste nestihli vše předchozí, nic se neděje. Plňte si úkoly postupně a hlavně každý den chvíli, protože udělat to najednou nemá smysl. Jde o to, abyste zaměstnávali mozek častěji. Držím vám palce a těším se na vás.

Počítat si denně 30. minut

Učebnice M/2 str. 18 – 54 všechny příklady, které nebyly za domácí úkol nebo počítané ve škole.

Občanská výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

OPAKUJTE SI ZÁBAVNĚ 

https://www.zlatka.in/cs/

Zadání (do 14. 6. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (do 22. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (do 7. 5. 2020)

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Zadání (14. 4. – 24. 4. 2020)

Občanská výchova

Zadání (30. 3. – 10. 4. 2020)

 • Vyplnit testové otázky Těšíte se na Velikonoce?
 • prosím poslat ke kontrole
 • v učebnici nastudovat téma na str. 108 – Způsoby chování v krizových situacích
 • dále téma na str. 110 – Dětská krizová centra a linky důvěry
 • do sešitu zpracovat krátké poznámky a poslat ke kontrole
 • Těšíte se na Velikonoce - test

Ov pro 6.-9. ročník -Světový den vody

Rodinná výchova

Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz)

Zadání (8. 6. - 14. 6. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 

Zadání (květen - červen)

 • Pokračujte stručně ve psaní deníku do konce školního roku
 • Chválím žáky, kteří poslali deník ke kontrole

Zadání (27. 4. - 3. 5. 2020)

RODINNÁ VÝCHOVA 6. - 9. ročník 27. 4. - 3. 5.

RV pro 6.- 9. roč.