2018 Listopad

Kasandra 1.stupeň

Dne 6. a 7. 12. 2018 přijeli mezi žáky prvního stupně manželé Lancingerovi, kteří dětem četli ze své knihy „Andělíčci z Telče“. Kromě zajímavého čtení děti upoutala výstavka výtvarných prací paní Lancingerové, která tvoří pod uměleckým jménem Kasandra. Závěrem napsaly děti Ježíškovi. Dopis byl opatřen pečetí s obrázkem Ježíška.

Tatran School Challenge

14.11. 2018 se dívky z naší školy zúčastnily turnaje pro žákyně 1. až 5. tříd základních škol ve florbale. Nejvíce nadšených hráček bylo ve 4. třídě, jela tedy celá i s chlapci. Ti se osvědčili jako výborní fanoušci. Velice důležitého místa brankářky se ujala Julinka z 5. třídy. Všechna přítomná děvčata hrála,…

Žáci 9.třídy v roli průvodců

V pondělí 5.listopadu 2018 vyrazila do Prahy devátá třída společně s žáky páté třídy, pro které si deváťáci připravili program. Jejich cesta vedla od stanice Malostranská k Židovskému muzeu. Během hodinového pochodu měli noví průvodci připravená zastavení s krátkým výkladem nebo úkoly. Žáci byli seznámeni s Klárovem, Valdštejnským palácem, chrámem sv. Mikuláše, s Juditinou mosteckou…

Výsledky TIMSS 2019

Na jaře letošního roku se naše škola zúčastnila pilotního šetření TIMSS 2019, v České republice do něj bylo zapojeno 38 základních škol (viz příspěvek z 20.3.2018) Průměrná úspěšnost škol v matematice : 7. místo Průměrná úspěšnost škol v přírodovědě: 5. místo Průměrná úspěšnost žáků v procentech Matematika Celkem ČR: 47,6 Naše škola: 53,2 Přírodověda Celkem ČR: 61,9 Naše…

100. výročí republiky

I naše škola si chtěla netradičně připomenout slavné výročí. Historických údajů bylo kolem nás dost, takže jsem oslovila paní učitelku Sedlmayerovou, aby si deváťáci připravili vyprávění o své rodině, o svých předcích. Přinesli fotky, dokumenty a vypravovali, co se dověděli od svých rodičů, prarodičů i praprarodičů. Bylo to velmi…