ZŠ Středokluky

2. třída

INFORMACE

19. 6. 2020

Vypracovanou práci můžete poslat přes email (martinlibecajt@seznam.cz) nebo WhatsApp (604 107 015)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Kdo si přijde pro vysvědčení, musí s sebou přinést vyplněné čestné prohlášení s datem

 25. 6. 2020

Nelze posílat e-mailem.

Nevztahuje se na žáky, kteří už vyplněné prohlášení přinesli.

Zde k vytištění:

Čestné prohlášení - doplněné

aktualizované 19. 6. 2020

Informace

Plán červen 2020 1.stupeň

Po dohodě s provozovatelem školy v přírodě bude již zaplacená záloha převedena na příští školní rok. Škola v přírodě se uskuteční  koncem června 2021

Český jazyk

Zadání (do 16. 6. 2020)

Str. 100/ 1 oranžová učebnice (přepsat do sešitu a podtrhnout slovesa).

Str. 100/ 2 oranžová učebnice (přepsat do sešitu a doplnit).

Str. 116/ 36 oranžová učebnice (přepsat do sešitu a doplnit).

Zadání (do 9. 6. 2020)

Str. 113/ 25 oranžová učebnice (přepsat do sešitu a doplnit i/y).

Str 89/1  oranžová učebnice (přepsat do sešitu a podtrhnout slovesa).

Zadání (do 31. 5. 2020)

Doplň i/y str. 111/ 12 a 14 (oranžová učebnice)

Zadání (do 24. 5. 2020)

Doplň

Doplň a přepiš do školního sešitu.

Zadání (do 17. 5. 2020)

Pracovní list opak.

Zadání (do 12. 5. 2020)

Včelka pracovní list - poslat.

Slovni_druhy  prezentace - přečíst.

Předložky pracovní list - poslat. 

Podstatná jména a předložky - poslat.

Doplnit cvičení a poslat výsledek - poslat.

Zadání (21. 4. - 3. 5. 2020)

Můžete diktovat (napsat do sešitu) nebo jen doplňovat (ofotit a poslat). Záleží jen na Vašich možnostech.

Diktát (zde můžete procvičovat a doplňovat i jiná cvičení). Prosím vždy jen pro 2. třídu.

https://www.pravopisne.cz/2017/02/tvrde-a-mekke-souhlasky-3-16/

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 80 - opsat žlutý rámeček do sešitu. 

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 80/2 napsat do sešitu.

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 81/4 napsat do sešitu.

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 81/5 napsat do sešitu.

Pracovní list - slovesa poslat

SLOVESA - pracovní list poslat

Zadání (Dobrovolné)

Tvrdé souhlásky (vypracovat)

Psaní slov se skupinami dě (vypracovat)

Psaní skupin bě (vypracovat)

PRAVIDLA bě bje (jen přečíst)

PRAVIDLA mě (jen přečíst)

Zadání (7. 4.  – 20. 4. 2020)

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 76/1 (Nemusíte malovat jen domeček, můžete být kreativní).  

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 77 - opsat žlutý rámeček do sešitu. 

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 77/1

Podstatná jména,Čj,2.tř (NETISKNOUT - JEN PROHLÉDNOUT). 

Podstatna_jmena_pro_2._tridu (NETISKNOUT - JEN PROHLÉDNOUT). 

 

 

Zadání (30. 3.  – 7. 4. 2020)

Učebnice - oranžová: strana 89/1 (přečíst a přepsat slova s bě, pě do školního sešitu).

Učebnice - oranžová: strana 90 (opsat růžový rámeček do školního sešitu).

Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 75/8 (nadiktovat a  napsat do školního sešitu). POSLAT - NEKONTROLOVAT

 

Dobrovolné (pro "rychlíky")

Dorčin týden (čtení )

Doplň do vět chybějící slova 

Zadání (11. – 20. 3. 2020)

Měkké a tvrdé slabiky - MĚKKÉ A TVRDÉ SLABIKY OPAKOVÁNÍ

Příběh o Dukovi - přečíst si

Dě, tě, ně - prohlédnou si

Dě, tě , ně - přečíst si

Diktát - diktovat, napsat na papír a zkontrolovat, dle prezentace

Měkké a tvrdé slabiky - MĚKKÉ A TVRDÉ SLABIKY OPAKOVÁNÍ

Matematika

Libecajt a jeho početní operace (návod jak počítat)

Zadání (do 16. 6. 2020)

Pracovní list 9. 6.

Zadání (do 9. 6. 2020)

Pracovní list 2. 6.

Zadání (do 31. 5. 2020)

Vypočítej příklady

Zadání (do 24. 5. 2020)

Vyřeš slovní úlohy, napiš příklad a odpověď.

Zadání (do 17. 5. 2020)

Slovní úlohy

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

Zadání (do 12. 5. 2020)

PYRAMIDA

ČTVERCE

AUTOBUS

Zadání (Dobrovolné)

Sčítání

Sčítání a odčítání desítek

Opakování a procvičování

Zadání (21. 4.  – 3. 5. 2020)

I still have a dream

, násobilku nebudeme učit stylem mé maminky, že jí musím umět nazpaměť i kdyby mi vzbudili ve 23:57 hod.

Chci, aby násobilka byla pochopena v souvislostech. Nazpaměť se jí budou učit, až nebudou mít pana Libecajtka.

Prezentace násobení 4

Pracovní list nasobení 4 POSLAT

Prezentace nasobení 5

Pracovní list násobení 5 POSLAT

Matematika 6 (pracovní sešit) - str. 6 a 7

Matematika 6 (pracovní sešit) - str. 9 / 3 a 4 (volat při problému)

Zadání (7. 4. - 20. 4 . 2020)

Pracovní sešit: do strany 5 (PŘI PROBLÉMU OKAMŽITĚ VOLAT - VYSVĚTLÍM OSOBNĚ).

Užijte si Velikonoce. 

Zadání (30. 3. - 7. 4 . 2020)

Sčítání a odčítání (příklady)

Sčítání a odčítání (řešení)

NÁSOBENÍ 3 (Prezentace)

Pracovní_list_Násobení_3  (poslat - nekontrolovat)

Zadání (23. 3. - 30. 3 . 2020)

Násobení - postup

Pracovní list - násobení

Dobrovolné (pro "rychlíky")

Slovní úlohy

Vypočítej

Zadání (11. – 20. 3. 2020)

Pracovní listy (vypracovat)

Odčítání desítek

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Desítky – jednotky

Hádanky

Prvouka

Zadání (do 9. 6. 2020)

Krajina v našem okolí (popiš krajinu ve svém okolí). Napiš do sešitu pět vět. Namaluj obrázek.

Zadání (do 11. 5. 2020)

Stromy v lese  prohlédnout.

Stromy_listnate_a_jehlicnate prohlédnout.

Stromy-Prv-2.tř. prohlédnout.

Části kvetoucích rostlin poslat.

Namaluj do sešitu strom (dle "skutečnosti"). Poslat.

Namalu do sešitu svůj vlastní strom (dle své fantazie). Poslat.

Zadání (15. 4.   - 24. 4. 2020)

Jaro

JARO - pracovní list

Zadání (1. 4.   - 14. 4. 2020)

Můj domov

Zadání (23.  - 30. 3. 2020)

JARO