Přechod na distanční výuku pro žáky 5. až 9. ročníku

publikováno 19. 9. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče,

Informujeme vás, že škola, respektive výuka všech žáků 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku se v období od pondělí 20.9. do pátku 1.10.2021 bude realizovat distanční formou.
Důvodem pro toto opatření je potvrzený výskyt onemocněni Covid-19 u jednoho pedagoga školy a zároveň u dvou žáků školy.

V tuto chvíli je jisté, že žáci všech výše uvedených ročníků zůstanou po období následujících 14 dnů, tedy od pondělí 20.9. do neděle 3.10.2021 v domácí karanténě. Toto opatření již máme potvrzeno krajskou hygienickou stanicí, která všechny dotčené rodiče bude v nejbližších dnech kontaktovat. Karanténa se vztahuje na všechny žáky, vyjma očkovaných nebo těch, kteří onemocnění prodělali v uplynulých 180 dnech.

Jelikož jsme se o výskytu onemocnění mezi žáky a pedagogy dozvěděli o víkendu, věnujeme pondělí na organizaci následujících 14 dnů a samotná online výuka začne až od úterý 21. září., kdy se v 8.00 hodin jednotliví třídní učitelé spojí přes Teamsy se svými třídami a domluví další porobnosti.

V souvislosti s touto neočekávanou změnou jsme plošně všem žákům 5.-9.ročníku odhlásili zítřejší, tedy pondělní oběd (žáci na něj sice mají nárok, ale z důvodu karantény si jej nebudou moci osobně vyzvednout). Pokud byste měli zájem o školní obědy, můžete si je od úterý opětovně přihlásit, ale vyzvednout je musí buď rodič nebo ten, kdo není v nařízené karanténě. Výdej do jídlonosičů probíhá u zadního vchodu do kuchyně.

O dalších organizačních opatřeních vás budeme průběžně informovat prostřednictvím Bakalářů a e-mailů.

Výše zmíněná opatření se netýkají žáků 1. až 4. ročníku. Všichni tito žáci budou docházet do školy a školní družiny normálně, tedy prezenční formou.

Martin Molčík, ředitel školy