Zápis do 1. třídy

publikováno 23. 3. 2020

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

Vyhlašuje zápis dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

Zápis dětí se bude konat v průběhu měsíce dubna bez přítomnosti dětí. Vyplněnou přihlášku lze do školy doručit následujícími způsoby:

  – do datové schránky školy (ID datové schránky: vt3ma7a),

  – e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu nelze žádost registrovat) – reditelstvi@zsamsstredokluky.cz,

  – poštou (v krajním případě), ZŠ, Školská 82, 252 68 Středokluky,

  – osobním podáním zákonného zástupce:

Osobní podání v ředitelně školy – Školská 82, Středokluky

 ve dnech: 14. 4. od 8 – 10 hod., 15. 4. od 14 – 16 hod., 16. 4. od 8 – 10 hod.

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí škola převezme a vydá registrační číslo dítěte.

Podáte-li žádost jiným způsobem, registrační číslo Vám zašleme e-mailem.

Žádáte-li o odklad dítěte, vyplňte Žádost o odklad. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu oba potřebné dokumenty, ředitelka školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

O přijatých dětech bude vedení školy informovat (pod přidělenými registračními čísly) na stránkách školy.

Vzhledem k výjimečné situaci, prosím, sledujte stránky školy, pokud by došlo k nějaké změně, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Bádalová – ředitelka školy (tel. kontakt: 603 876 030)

 

Přihlášku i Žádost o odklad si můžete stáhnout zde:

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021

Žádost o odklad povinné školní docházky 2020 – 2021