1.,2.stupeň ZŠ od 14.10.2020 (nová informace - ošetřovné, vydávání obědů)

publikováno 13. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Proto

–     1.,2. stupeň přechází na povinnou distanční výuku, on line hodiny přes Teams, jejichž součástí je i zadávání samostatné práce. Každá neúčast dítěte musí být řádně omluvena.

  • obědy ve školní jídelně nejsou odhlášeny. Prosím rodiče, pokud jejich dítě nebude odebírat oběd, aby jej odhlásili ve školní jídelně u hospodářky paní Švecové.
  • pokud dítě na oběd půjde samostatně (ve ŠJ není stanoven dozor, rodič do prostor ŠJ jít nemůže), oběd bude vydáván mezi 12 – 12,30 hod.
  • Informace ze stránek MPSV: Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi (do 10 let věku),musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod.,o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škola obdobných zařízení.Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude kdispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec.  Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
  • od 26.10. do 30.10.2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.