Molekulární obři - 8.,9.třída

Představení názorným a hravým způsobem ukáže  další chemický svět – svět makromolekul.  Vyzkoušíme funkce monomeru, vznik polymeru a jeho degradaci. Zahlédneme složitou architekturu polymerního řetězce a dovíme se, k čemu to vlastně celé je. Na závěr si vyzkoušíme roli polymerního chemika.

Pojmenuj Exoplanetu

Žáci 6. třídy se zapojili do projektu Akademie věd: Pojmenuj Exoplanetu. Žáci vybrali pro hvězdu XO-5 název Sureis a pro planetu XO-5b Reson. Autory tohoto návrhu jsou František Lejsal a Vojtěch Suchý. Název pro hvězdu vznikl ze slov Sun (anglicky = slunce) a Re (egyptský Bůh slunce, který je ve egyptské…

Projektový den 1.stupně - BARVY PODZIMU 19.9.2019

Blíží se podzim.  Přišel čas připravit pro děti 1.stupně k pobytu v lese řadu her, úkolů a soutěží. Ráno bylo hodně chladno, ale krásně. Nedočkaví jsme dorazili od školy do lesa na start ke studánce. Všechny žáky jsme rozdělili do sedmi věkově smíšených družstev. Každých sedm minut pak startovalo jedno…

Výsledky sběru z 9.10.2019

Místo Třída Průměr na žáka kg 1. 9.třída 110 2. 7.třída 46 3. 5.třída 35,2 4. 6.třída 28,3 5. 3.třída 23,4 6. 4.třída 18,1 7. 2.třída 13,9 8. 1.třída 12,6 9. 8.třída  6,1   Dobrůtky: Nad 150 kg :  9 žáků

Klub mladého diváka

Večerní divadelní představení „Hra, která se zvrtla“ v Kladenském divadle pro přihlášené.

Molekulární obři - 8.,9.třída

Představení názorným a hravým způsobem ukáže  další chemický svět – svět makromolekul.  Vyzkoušíme funkce monomeru, vznik polymeru a jeho degradaci. Zahlédneme složitou architekturu polymerního řetězce a dovíme se, k čemu to vlastně celé je. Na závěr si vyzkoušíme roli polymerního chemika.

Pojmenuj Exoplanetu

Žáci 6. třídy se zapojili do projektu Akademie věd: Pojmenuj Exoplanetu. Žáci vybrali pro hvězdu XO-5 název Sureis a pro planetu XO-5b Reson. Autory tohoto návrhu jsou František Lejsal a Vojtěch Suchý. Název pro hvězdu vznikl ze slov Sun (anglicky = slunce) a Re (egyptský Bůh slunce, který je ve egyptské…

Techmania Science Center - 2.stupeň

Dne 19.9. jsme se dvěma autobusy (cestovné hrazeno Sdružením rodičů) vydali do Plzně do oblíbené a populární Techmanie. Někdo již zde byl, jiný jel poprvé. Po zakoupení vstupenek (částečně hrazeno z daru) jsme měli hned v úvodu objednanou přednášku  o slavném parním stroji MARX z roku 1909, který poháněl…

Projektový den 1.stupně - BARVY PODZIMU 19.9.2019

Blíží se podzim.  Přišel čas připravit pro děti 1.stupně k pobytu v lese řadu her, úkolů a soutěží. Ráno bylo hodně chladno, ale krásně. Nedočkaví jsme dorazili od školy do lesa na start ke studánce. Všechny žáky jsme rozdělili do sedmi věkově smíšených družstev. Každých sedm minut pak startovalo jedno…

ZOO Chomutov - 1.,2.,4.,5.třída

Dne 12. 9. 2019 jsme navštívili ZOO v Chomutově. Nejedná se o klasickou zoologickou zahradu v pravém slova smyslu, ale o rozlehlý lesopark.  Zvířátka i okolní krajinu jsme pozorovali z proskleného ZOOvláčku Amálka: vykukoval na nás čáp, opodál si hráli tuleni, pandy červené a nechyběl ani medvěd. Lákadlem pro děti byla i…