Informace pro rodiče pro školní rok 2020 – 2021:

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová) 2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.M.Libecajt) 3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený) 4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová) 5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.Ladislav Horák) 6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Martina Lepičová) 7.třída: hlavní…

Klub mladých diváků

Sen noci svatojánské Ve středu 17. června se děti z Klubu mladého diváka vypravily po delší přestávce do Městského divadla do Kladna. Žäci viděli 2. premiéru hry Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Ve hře kromě činoherních herců účinkovali také herci z loutkového divadla Lampion. Komedie zavedla děti do čarovné noci,…

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne závěrečné hodnocení na základě těchto podkladů: podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, podpůrně také podklady pro hodnocení…

Restart pokračuje

Od 8.6.2020 přijdou do školy i žáci 2.stupně. Abychom dodrželi všechna pravidla, budou docházet žáci každého ročníku 1 den v týdnu podle rozepsaného harmonogramu, který rodiče obdrží e-mailem. Nezapomeňte vyplnit prohlášení (ke stažení na stránkách školy, neposílejte e-mailem, potřebujeme originál) a přinést 2 roušky a moc se na vás…

Restart nastal ...

Včera nastoupilo 63 % žáků 1.stupně do školy. Děti přišly s úsměvem, který byl patrný i pod rouškou. Těšily se a my na ně. Děti jsou velmi disciplinované a my dezinfikujeme, co jde, větráme, udržujeme rozestupy, jen to sluníčko zatím chybí.

Škola online

Již třetí týden učíme online. 2x, 3x až 5x týdně . Už tedy můžeme hodnotit. Příprava na toto vyučování se vyplatila. Zároveň s výukou žáci obdrželi přístup k Office 365, které zahrnují možnost využívání nejnovějších verzí programů Word, Excel, Powerpoint online, které mohou využívat po celou dobu jejich školní…

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021 dle přidělených registračních čísel

Přijatí žáci do 1.ročníku školního roku 2020-2021 v ZŠ Středokluky : Registrační číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 26 28 30 32 33 34   Prosím, aby zákonní zástupci dětí, kteří nenastoupí 1.9.2020 do ZŠ…

Školní rok 2019 - 2020 končí ...

Je tu konec školního roku. Pro všechny velmi zvláštní rok. 11.březen 2020 si budeme pamatovat navždy. Dovolte, abych poděkovala našim dětem, rodičům, Obci Středokluky, ale i učitelům za přístup k situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. Moc nás potěšily e-maily od Vás rodičů, které byly velmi povzbuzující, ještě jednou…

Informace pro rodiče pro školní rok 2020 – 2021:

1.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová) 2.třída:  třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.M.Libecajt) 3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.Emil Červený) 4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová) 5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.Ladislav Horák) 6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.Martina Lepičová) 7.třída: hlavní…

Klub mladých diváků

Sen noci svatojánské Ve středu 17. června se děti z Klubu mladého diváka vypravily po delší přestávce do Městského divadla do Kladna. Žäci viděli 2. premiéru hry Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Ve hře kromě činoherních herců účinkovali také herci z loutkového divadla Lampion. Komedie zavedla děti do čarovné noci,…

2.stupeň - od 8.6. - 26.6.2020

Datum Třída Čas Poznámka 8.6. 7. 7,45 – 11,20 A, Č,M,Th 9.6. 6. 7,45 – 11,20 A/A,M/Č,M/Č,Th 10.6. 8. 7,45 – 11,20 M,A,Č,Th 15.6. 7. 7,45 – 11,20 A, Č,M,Th 16.6. 6. 7,45 – 11,20 A/A,M/Č,M/Č,Th 17.6. 8. 7,45 – 11,20 M,N,Č,Th 17.6. KMD

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne závěrečné hodnocení na základě těchto podkladů: podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, podpůrně také podklady pro hodnocení…

Poděkování

Včera jsme převzali, učitelé a paní hospodářka, nové notebooky tolik teď potřebné k naší práci. Toto vybavení jsme zakoupili za finanční podpory Obce Středokluky. Moc děkujeme.

Restart pokračuje

Od 8.6.2020 přijdou do školy i žáci 2.stupně. Abychom dodrželi všechna pravidla, budou docházet žáci každého ročníku 1 den v týdnu podle rozepsaného harmonogramu, který rodiče obdrží e-mailem. Nezapomeňte vyplnit prohlášení (ke stažení na stránkách školy, neposílejte e-mailem, potřebujeme originál) a přinést 2 roušky a moc se na vás…

Restart nastal ...

Včera nastoupilo 63 % žáků 1.stupně do školy. Děti přišly s úsměvem, který byl patrný i pod rouškou. Těšily se a my na ně. Děti jsou velmi disciplinované a my dezinfikujeme, co jde, větráme, udržujeme rozestupy, jen to sluníčko zatím chybí.

Škola online

Již třetí týden učíme online. 2x, 3x až 5x týdně . Už tedy můžeme hodnotit. Příprava na toto vyučování se vyplatila. Zároveň s výukou žáci obdrželi přístup k Office 365, které zahrnují možnost využívání nejnovějších verzí programů Word, Excel, Powerpoint online, které mohou využívat po celou dobu jejich školní…