INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17.KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, od 17.5. 2021 je  Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky za následujících podmínek: PREZENČNÍ VÝUKA na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, přítomnost žáků 2. stupně bez rotace 3.,4. TŘÍDA – denně v budově školy v Kněževsi (stále bez zpěvu v HV a…

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vzejde v platnost dne 26.4.2021, bylo stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že:   nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 předloží před konáním zkoušky potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu…

Zápis do 1.třídy - připomínka

  Osobní podání v ředitelně školy – Školská 82, Středokluky , ve dnech: 13.4., 14.4.2021 od 7 – 8 hod., od 12 – 15 hod. respirátor a vlastní propisovačka – nutné – pouze zákonný zástupce bez dítěte Potřebné vyplnit a doložit (osobně): žádost o přijetí (viz Pro rodiče, Dokumenty ke stažení) nebo žádost o odklad (+potřebné dokumenty) kopii či sken rodného…

Informace pro žáky a rodiče od 12.4.2021

Vážení rodiče, Od 12.4. 2021 je nám Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek: Školní výuka bude rotační – 1. týden prezenčně ve škole, 2. týden distančně 2.stupeň pokračuje v distanční výuce  ☹ 12.4.2021 nastupují: 1. třída (ve své kmenové třídě), 3.třída…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17.KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, od 17.5. 2021 je  Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky za následujících podmínek: PREZENČNÍ VÝUKA na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, přítomnost žáků 2. stupně bez rotace 3.,4. TŘÍDA – denně v budově školy v Kněževsi (stále bez zpěvu v HV a…

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vzejde v platnost dne 26.4.2021, bylo stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že:   nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 předloží před konáním zkoušky potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu…

Zápis do 1.třídy - připomínka

  Osobní podání v ředitelně školy – Školská 82, Středokluky , ve dnech: 13.4., 14.4.2021 od 7 – 8 hod., od 12 – 15 hod. respirátor a vlastní propisovačka – nutné – pouze zákonný zástupce bez dítěte Potřebné vyplnit a doložit (osobně): žádost o přijetí (viz Pro rodiče, Dokumenty ke stažení) nebo žádost o odklad (+potřebné dokumenty) kopii či sken rodného…

Informace pro žáky a rodiče od 12.4.2021

Vážení rodiče, Od 12.4. 2021 je nám Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek: Školní výuka bude rotační – 1. týden prezenčně ve škole, 2. týden distančně 2.stupeň pokračuje v distanční výuce  ☹ 12.4.2021 nastupují: 1. třída (ve své kmenové třídě), 3.třída…