Co nás čeká od 18.11.2020

Provoz základní školy – od 18.11.2020 Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. 1.ročník: výuka ve své kmenové třídě, denně od 8,00 – 11,30 hod. bez výuky TV a HV 2.ročník: výuka ve své kmenové třídě, denně od 8,00…

Konzultace

Vážení rodiče, konzultace s třídními učiteli se uskuteční do konce měsíce listopadu. V současné chvíli hledáme nejjednodušší systém spojení s Vámi. Třídní učitelé Vás individuálně seznámí s možným termínem. Konzultace proběhnou přes žákovské Teams či jinou aplikaci.

1.,2.stupeň ZŠ od 14.10.2020 (nová informace - ošetřovné, vydávání obědů)

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.: provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Proto –     1.,2. stupeň přechází na povinnou distanční výuku, on line…

1.stupeň od 12.10.2020

1.stupeň: pokračuje ve výuce dle rozvrhu, bez výuky plavání, hudební výchova i nadále bez zpěvu, tělesná výchova bez omezení, provoz školní družiny zatím zůstává. Kroužky minimálně do 2.11. se nekonají. 26.říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (28.10. státní svátek, 29.10. a 30.10. podzimní prázdniny).

Organizace vyučování žáků 2. stupně ve škole od pondělí 12. 10. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci, na mimořádném zasedání dne 8. 10. 2020 rozhodla vláda o úpravě výuky na II. stupni základních škol, zatím na budoucích 14 dnů. Prosím o sledování sdělovacích prostředků. Cituji z usnesení vlády: „3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje…

Informace pro rodiče a žáky 1.stupně od 5.10.2020

Žáků 1.stupně se uvedené opatření dotkne jen okrajově ve výuce Hv . Hv – výhradně bez zpěvu Tv, plavání – beze změny Výuka kroužků bude zatím zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologických opatření. Tato informace vychází z dosud známých skutečností, může se aktuálně měnit podle nařízení hygienické stanice a MŠMT.

Informace pro rodiče a žáky 2.stupně (výuka od 5.10.2020)

Žáků 2.stupně se uvedené opatření dotkne jen okrajově ve výuce Hv a Tv. Tyto hodiny budeme vyučovat náhradním způsobem: Hv – výhradně bez zpěvu Tv – nařízení zakazuje sportovní činnost vnitřní i venkovní, povoleny jsou pouze venkovní aktivity – vycházky. Výuka kroužků bude zatím zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologických…

Co nás čeká od 18.11.2020

Provoz základní školy – od 18.11.2020 Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. 1.ročník: výuka ve své kmenové třídě, denně od 8,00 – 11,30 hod. bez výuky TV a HV 2.ročník: výuka ve své kmenové třídě, denně od 8,00…

SIM karta od T Mobile - informace

Vážení rodiče, děkujeme vám za podporu vašich dětí během distanční výuky. Jsme si vědomi, jak náročné to pro ně je. Jsme rádi, že jako škola jsme mohli pomoci vybavit některé žáky zapůjčenými notebooky. Nyní přicházíme s další nabídkou pomoci. Naší škole se v této nelehké situaci podařilo získat od firmy T-…

Konzultace

Vážení rodiče, konzultace s třídními učiteli se uskuteční do konce měsíce listopadu. V současné chvíli hledáme nejjednodušší systém spojení s Vámi. Třídní učitelé Vás individuálně seznámí s možným termínem. Konzultace proběhnou přes žákovské Teams či jinou aplikaci.

Odkaz na tiskopis k ošetřovnému

Vážení rodiče, pokračujeme  od 2.11.2020  na 1. a 2.stupni v povinné distanční výuce podle rozvrhu v Teams. Informace o dalším postupu čerpáme pouze z médií. Všechny obědy jsou odhlášené, pokud budou Vaše děti obědy odebírat, prosím, zavolejte vedoucí školní jídelny paní Švecové a obědy přihlaste.   Odkaz na nový…

1.stupeň od 12.10.2020

1.stupeň: pokračuje ve výuce dle rozvrhu, bez výuky plavání, hudební výchova i nadále bez zpěvu, tělesná výchova bez omezení, provoz školní družiny zatím zůstává. Kroužky minimálně do 2.11. se nekonají. 26.říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (28.10. státní svátek, 29.10. a 30.10. podzimní prázdniny).

Organizace vyučování žáků 2. stupně ve škole od pondělí 12. 10. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci, na mimořádném zasedání dne 8. 10. 2020 rozhodla vláda o úpravě výuky na II. stupni základních škol, zatím na budoucích 14 dnů. Prosím o sledování sdělovacích prostředků. Cituji z usnesení vlády: „3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje…

Informace pro rodiče a žáky 1.stupně od 5.10.2020

Žáků 1.stupně se uvedené opatření dotkne jen okrajově ve výuce Hv . Hv – výhradně bez zpěvu Tv, plavání – beze změny Výuka kroužků bude zatím zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologických opatření. Tato informace vychází z dosud známých skutečností, může se aktuálně měnit podle nařízení hygienické stanice a MŠMT.

Informace pro rodiče a žáky 2.stupně (výuka od 5.10.2020)

Žáků 2.stupně se uvedené opatření dotkne jen okrajově ve výuce Hv a Tv. Tyto hodiny budeme vyučovat náhradním způsobem: Hv – výhradně bez zpěvu Tv – nařízení zakazuje sportovní činnost vnitřní i venkovní, povoleny jsou pouze venkovní aktivity – vycházky. Výuka kroužků bude zatím zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologických…