Šesťáci vyjeli na adaptační kurz

Když se řekne Kácov, každému žákovi 6. třídy se okamžitě vybaví třídenní pobyt na adaptačním kurzu 6. – 8. září 2021. Hlavním cílem kurzu bylo seznámit se s nově příchozími spolužáky, naučit se spolupráci a týmové práci. Zářijové dny nás obdarovaly nádherným slunným počasím, proto všechny zážitkové aktivity mohly proběhnout…

Informativní třídní schůzky

Vážení rodiče, chtěli bychom vás pozvat na informativní třídní schůzky. Ty proběhnou tentokrát prezenčně v kmenových třídách vašich dětí ve středu 15. září od 17 hodin. Budete mít možnost seznámit se s jednotlivými učiteli a dozvíte se důležité informace o průběhu školního roku. Jelikož nechceme nic pokoušet, žádáme vás,…

Informační systém Bakaláři

Vážení rodiče, žáci, chtěli bychom vás informovat, že v průběhu září nebyl informační systém Bakaláři plně funkční. Jak jste již možná zjistili, nešlo ve webové aplikaci zasílat zprávy – přes modul Komens, nebo jen omezeně.  Jednalo se o systémovou chybu na straně dodavatele softwaru a na jejím odstranění intenzivně…

Pozdrav žákům a rodičům

Vážení rodiče, milí žáci,  přeji Vám za celý učitelský sbor šťastné vykročení do nového školního roku, hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů. Ať se nám společně daří přicházet věcem na kloub a ať žádná překážka není tak veliká, abychom ji společně nepřekonali. S pozdravem…

Závěr školního roku

Abychom příjemně zakončili školní rok, rozhodli jsme se, že uspořádáme výlety. Devítka vyrazila na několikadenní do Adršpašsko-teplických skal. Společně jsme nachodili téměř 60 km, užili i sluníčka, legrace i koupání, 1.stupeň jel do Chomutova, navštívil Okoř i Budeč, 6.,8.třída sportovala v parku Mirákulum a 7.třída zvládla šárecké kopce, a…

Od 8.6. výrazná změna:

  — Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest  s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující : o Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou…

VědaFest (dříve Festival vědy)

Je zábavná vědecko-technická laboratoř, která probíhá každý rok na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích (na kulaťáku), jedná se o společný projekt ČVUT v Praze, VŠCHT Praha a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. VědaFest letos navštívili žáci 8. a 9. třídy ve středu 8. září 2021 od 9 do…

Více informací

Šesťáci vyjeli na adaptační kurz

Když se řekne Kácov, každému žákovi 6. třídy se okamžitě vybaví třídenní pobyt na adaptačním kurzu 6. – 8. září 2021. Hlavním cílem kurzu bylo seznámit se s nově příchozími spolužáky, naučit se spolupráci a týmové práci. Zářijové dny nás obdarovaly nádherným slunným počasím, proto všechny zážitkové aktivity mohly proběhnout…

Informativní třídní schůzky

Vážení rodiče, chtěli bychom vás pozvat na informativní třídní schůzky. Ty proběhnou tentokrát prezenčně v kmenových třídách vašich dětí ve středu 15. září od 17 hodin. Budete mít možnost seznámit se s jednotlivými učiteli a dozvíte se důležité informace o průběhu školního roku. Jelikož nechceme nic pokoušet, žádáme vás,…

Více informací

Informační systém Bakaláři

Vážení rodiče, žáci, chtěli bychom vás informovat, že v průběhu září nebyl informační systém Bakaláři plně funkční. Jak jste již možná zjistili, nešlo ve webové aplikaci zasílat zprávy – přes modul Komens, nebo jen omezeně.  Jednalo se o systémovou chybu na straně dodavatele softwaru a na jejím odstranění intenzivně…

Pozdrav žákům a rodičům

Vážení rodiče, milí žáci,  přeji Vám za celý učitelský sbor šťastné vykročení do nového školního roku, hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů. Ať se nám společně daří přicházet věcem na kloub a ať žádná překážka není tak veliká, abychom ji společně nepřekonali. S pozdravem…

Závěr školního roku

Abychom příjemně zakončili školní rok, rozhodli jsme se, že uspořádáme výlety. Devítka vyrazila na několikadenní do Adršpašsko-teplických skal. Společně jsme nachodili téměř 60 km, užili i sluníčka, legrace i koupání, 1.stupeň jel do Chomutova, navštívil Okoř i Budeč, 6.,8.třída sportovala v parku Mirákulum a 7.třída zvládla šárecké kopce, a…

Od 8.6. výrazná změna:

  — Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest  s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující : o Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou…